Tinh thần Lý Tự Trọng - Khát vọng của thanh niên Việt Nam

Cách đây tròn 91 năm ngày 21/11/1931, đồng chí Lý Tự Trọng, người Đoàn viên TNCS đầu tiên tuyên bố trước tòa án thực dân “Con đường của thanh niên chỉ là con đường của cách mạng, không thể có con đường nào khác”. Câu nói nổi tiếng của đồng chí Lý Tự Trọng đã thắp lên ngọn lửa thôi thúc để bao thế hệ thanh niên nối tiếp nhau đứng lên đấu tranh dành độc lập, tự do cho dân tộc mình.