Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Thị Hương tại cuộc họp báo ngày 29/6.

GDP quý II tăng 7,72%

Quá trình phục hồi đang diễn ra đồng đều ở hầu hết các lĩnh vực, các ngành kinh tế. Một số ngành như công nghiệp chế biến, chế tạo; tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng; xuất khẩu… có mức tăng cao hơn so mức trước đại dịch.