Tiếp tục giám sát các lĩnh vực, vấn đề nóng

Ngày 26/5, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết: Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa có Báo cáo số 494/BC-MTTW-ĐCT thông báo về kết quả giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ sau kỳ họp thứ hai đến kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại Hội thảo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày 25/5. (Ảnh: Trang thông tin Mặt trận Tổ quốc Việt Nam)
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại Hội thảo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày 25/5. (Ảnh: Trang thông tin Mặt trận Tổ quốc Việt Nam)

Theo đó, từ sau kỳ họp thứ hai đến kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương các tổ chức chính trị-xã hội đã hoàn thành một nội dung giám sát theo Kế hoạch giám sát và phản biện xã hội năm 2021. Qua đó, đã hoàn thành Kế hoạch giám sát cả năm 2021; đồng thời triển khai 10 nội dung giám sát theo Kế hoạch giám sát và phản biện xã hội năm 2022. Các hoạt động giám sát đều đạt những kết quả bước đầu quan trọng, góp phần điều chỉnh, khắc phục những hạn chế, bất cập và phát huy, biểu dương những kết quả tốt trong các lĩnh vực khác nhau…

Năm 2022, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì giám sát 5 nội dung gồm: việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ đảng viên (theo Quy định số 124); việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; việc giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài; việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I (2021-2025); việc thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.