Tích hợp dịch vụ ngân hàng vào căn cước công dân gắn chip

Nhằm phát huy tối đa giá trị của cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và định danh xác thực điện tử, cũng như phục vụ khách hàng trong việc thanh toán các dịch vụ ngân hàng một cách nhanh chóng, thuận tiện. Việc triển khai thí điểm dịch vụ giao dịch ngân hàng tại cây ATM bằng căn cước công dân gắn chip đang chứng minh sự tiện ích đối với người dân trong các giao dịch tài chính.

Tích hợp dịch vụ ngân hàng vào căn cước công dân gắn chip