Thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra bảo vệ chính trị nội bộ năm 2024 tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk

NDO - Ngày 24/6, Đoàn kiểm tra số 4, Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn chủ trì hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra về công tác bảo vệ chính trị nội bộ tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk.
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Đoàn kiểm tra số 4, Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Đoàn kiểm tra số 4, Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk cùng dự hội nghị.

Từ ngày 24/4, Đoàn kiểm tra số 4 của Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương đã làm việc, kiểm tra tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đảng ủy Công an tỉnh, Huyện ủy Cư M’gar và Thành ủy Buôn Ma Thuột.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã chỉ đạo trực tiếp, toàn diện công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức triển khai các quy định, chỉ thị của Bộ Chính trị và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng; đã ban hành Chỉ thị số 28-CT/TU về “Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng trong thời điểm hiện nay” nhằm nâng cao nhận thức, hành động của cấp ủy, các tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh về công tác này. Cấp ủy, các tổ chức cơ sở Đảng đã luôn quan tâm giữ gìn sự đoàn kết nội bộ, chú trọng thực hiện đồng bộ công tác bảo vệ chính trị nội bộ với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, quá trình kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã làm việc trách nhiệm, hiệu quả, bảo đảm dân chủ, thấu đáo, khách quan, đúng nguyên tắc, quy định của Đảng và Quy trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; đồng thời, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk và Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các Đảng ủy, Huyện ủy, Thành ủy trực thuộc Đảng bộ Tỉnh ủy Đắk Lắk. Dự thảo kết quả kiểm tra đã thể hiện rất rõ tinh thần thẳng thắn, dân chủ, tự phê bình và phê bình, giữa kiểm tra và tự kiểm tra, sự thẳn thắng nhìn nhận những mặt còn tồn tại, hạn chế, để từ đó cùng nhau có các giải pháp khắc phục.

Thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra bảo vệ chính trị nội bộ năm 2024 tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk ảnh 1

Đồng chí Nguyễn Văn Định, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Trung ương, thành viên Đoàn kiểm tra thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra về công tác bảo vệ chính trị nội bộ tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận, đánh giá cao Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kế hoạch kiểm tra; chủ động, trách nhiệm, chuẩn bị tốt nội dung được kiểm tra; phối hợp tích cực, hiệu quả với Đoàn kiểm tra của Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã lãnh đạo, chỉ đạo phổ biến, quán triệt, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, ban hành các văn bản cụ thể hóa tương đối đầy đủ để triển khai thực hiện quy định, hướng dẫn của Trung ương liên quan đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ; quan tâm công tác kiểm tra, giám sát gắn với kiểm tra nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã quan tâm triển khai thực hiện các quy định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Lãnh đạo, chỉ đạo nắm tình hình, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, nhất là trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Trưởng Đoàn kiểm tra yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk lãnh đạo, chỉ đạo có biện pháp khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ gắn với tình hình, đặc điểm của tỉnh; tiếp tục phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung ương liên quan đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Đồng thời tập trung chỉ đạo rà soát, thẩm tra, xác minh, kết luận tiêu chuẩn chính trị, bảo đảm thực hiện đúng quy định để phục vụ công tác nhân sự, thực hiện tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp sắp tới. Quan tâm thực hiện chuyển trọng tâm công tác bảo vệ chính trị nội bộ sang vấn đề chính trị hiện nay để nhận diện, phát hiện, xử lý kịp thời các dấu hiệu, biểu hiện suy thoái, vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật. Tiếp tục chăm lo kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ chính trị nội bộ có trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk, đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đoàn kiểm tra. Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng khắc phục hạn chế, thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ thời gian tới.

* Sáng cùng ngày, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và Đoàn công tác của Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương đã đến thăm Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Nhà đày Buôn Ma Thuột và thăm Bảo tàng Đắk Lắk.

Thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra bảo vệ chính trị nội bộ năm 2024 tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk ảnh 2

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa dâng hương tưởng nhớ các chiến sĩ cộng sản bị giam cầm tại Di lịch sử quốc gia đặc biệt Nhà đày Buôn Ma Thuột.

Thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra bảo vệ chính trị nội bộ năm 2024 tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk ảnh 3

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa thăm xà lim giam cầm các chiến sĩ cộng sản tại Di lịch lịch sử quốc gia đặc biệt Nhà đày Buôn Ma Thuột.

Thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra bảo vệ chính trị nội bộ năm 2024 tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk ảnh 4

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa ghi cảm tưởng khi đi thăm Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Nhà đày Buôn Ma Thuột.

Thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra bảo vệ chính trị nội bộ năm 2024 tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk ảnh 5

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn công tác thăm Bảo tàng Đắk Lắk.

Thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra bảo vệ chính trị nội bộ năm 2024 tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk ảnh 6

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa tham quan gian trưng bày các dụng cụ sản xuất và ngành nghề truyền thống của đồng bào Ê Đê tại Bảo tàng Đắk Lắk.