Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại hội thảo.

Chuyển đổi số hướng tới xã hội không tiền mặt

Chiều 17/6, tại Hà Nội, dưới sự chỉ đạo nội dung từ Ngân hàng Nhà nước, Báo Tuổi Trẻ phối hợp Vụ Thanh toán (Ngân hàng Nhà nước), Công ty cổ phần Thanh toán quốc gia Việt Nam (Napas) tổ chức hội thảo “Chuyển đổi số để hướng tới xã hội không dùng tiền mặt”. Bí thư Trung ưng Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái dự hội thảo.