Thay đổi thông tin lưu ký, hủy nhiều mã chứng khoán

NDO - Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cho biết, tuần qua, VSDC đã thay đổi thông tin thành viên lưu ký cho Công ty cổ phần Chứng khoán Smart Invest và có thông báo hủy nhiều mã trái phiếu do đáo hạn.
0:00 / 0:00
0:00
Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest vừa thay đổi thông tin thành viên lưu ký. (Ảnh minh họa)
Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest vừa thay đổi thông tin thành viên lưu ký. (Ảnh minh họa)

Thay đổi thông tin thành viên lưu ký cho Công ty cổ phần Chứng khoán Smart Invest

Ngày 27/9/2023, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận Thành viên lưu ký sửa đổi số 156/GCNTVLK-4 cho Công ty cổ phần Chứng khoán Smart Invest, cụ thể như sau:

1. Tên thành viên lưu ký: Công ty cổ phần Chứng khoán Smart Invest

2. Tên viết tắt: SISC

3. Số hiệu thành viên: 111

4. Trụ sở chính: số 220+222+224 phố Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội.

5. Người đại diện theo pháp luật: Bà Ngô Thị Thùy Linh – Chủ tịch Hội đồng quản trị

6. Vốn điều lệ: 800.000.000.000 đồng (Tám trăm tỷ đồng)

7. Điện thoại: 024.35739769 Fax: 024.35739779

8. Giấy phép thành lập và hoạt động số 07/GPĐC-UBCK ngày 27/02/2017 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Đã đăng ký thay đổi thông tin Thành viên lưu ký kể từ ngày 27/9/2023. Thông tin chi tiết:

1. Vốn điều lệ: 1.999.999.690.000 đồng (Một nghìn chín trăm chín mươi chín tỷ chín trăm chín mươi chín triệu sáu trăm chín mươi nghìn đồng)

2. Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 74/GPĐC-UBCK ngày 21/9/2023 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Từ ngày 2/10, mã trái phiếu BVBS18171 hết hiệu lực

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về việc hủy đăng ký trái phiếu của tổ chức đăng ký như sau:

Tên chứng khoán: Trái phiếu Ngân hàng Chính sách Xã hội đợt 19/2018

Mã chứng khoán: BVBS18171

Mã ISIN: VNBVBS181710

Mệnh giá: 100.000 đồng

Lãi suất: 5,0%/năm

Ngày phát hành: 2/10/2018

Ngày đáo hạn: 2/10/2023

Số lượng hủy đăng ký: 5.000.000 Trái phiếu

Giá trị hủy đăng ký: 500.000.000.000 đồng

Lý do hủy: Trái phiếu đáo hạn

Ngày hiệu lực hủy đăng ký: 2/10/2023

Kể từ ngày 2/10/2023, Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 46/2018/GCNTP-VSD do VSDC cấp ngày 2/10/2018 và mã trái phiếu BVBS18171 (mã ISIN: VNBVBS181710) sẽ hết hiệu lực.

Hủy mã chứng khoán BVDB13249 của Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về việc hủy đăng ký trái phiếu của tổ chức đăng ký như sau:

Tên chứng khoán: Trái phiếu Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Mã chứng khoán: BVDB13249

Mã ISIN: VNBVDB132496

Mệnh giá: 100.000 đồng

Lãi suất: 9,2%/năm

Ngày phát hành: 14/10/2013

Ngày đáo hạn: 14/10/2023

Số lượng hủy đăng ký: 1.200.000 Trái phiếu

Giá trị hủy đăng ký: 120.000.000.000 đồng

Lý do hủy: Trái phiếu đáo hạn

Ngày hiệu lực hủy đăng ký: 13/10/2023

Kể từ ngày 13/10/2023, Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 103/2013/GCNTP-VSD do VSDC cấp ngày 14/10/2013 và mã trái phiếu BVDB13249 (mã ISIN: VNBVDB132496) sẽ hết hiệu lực.

Cấp mã VUG cho Công ty cổ phần Thủy Sản Việt Úc

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 19/2023/GCNCP-VSD ngày 28/9/2023 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Thủy Sản Việt Úc, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Thủy Sản Việt Úc

Trụ sở chính: Km 1595, QL 1A, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận

Vốn điều lệ: 134.483.869.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thủy Sản Việt Úc

Mã chứng khoán: VUG

Mã ISIN: VN000000VUG5

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 134.483.869 Cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 1.344.838.690.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 29/9/2023, VSDC nhận lưu ký số Cổ phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Thủy Sản Việt Úc đăng ký giao dịch cổ phiếu VUG trên thị trường Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu VUG được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán cho Công ty cổ phần Vimarko

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 18/2023/GCNCP-VSDC ngày 26/9/2023 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Vimarko, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Vimarko

Trụ sở chính: Tầng 2, nhà số 10-NV27, khu đô thị mới Bắc Quốc lộ 32, thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0966 804 664

Vốn điều lệ: 35.000.000.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Vimarko

Mã chứng khoán: VMK

Mã ISIN: VN000000VMK4

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 3.500.000 Cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 35.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 27/9/2023, VSDC nhận lưu ký số Cổ phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Vimarko đăng ký giao dịch cổ phiếu VMK trên thị trường Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu VMK được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.