Tháo gỡ vướng mắc gói hỗ trợ lãi suất 2%

Gói hỗ trợ lãi suất 2% là một trong những chương trình phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo Nghị quyết 43 của Quốc hội và Nghị định 31 của Chính phủ. Ghi nhận tại Thanh Hóa sau hơn bốn tháng triển khai, chương trình hỗ trợ này đang đạt được kết quả khá khiêm tốn.