Thành ủy Cần Thơ họp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng

NDO - Sáng 3/2, Thành ủy Cần Thơ tổ chức họp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam.
0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo Thành ủy Cần Thơ trao huy hiệu đảng tặng các đồng chí cao tuổi đảng. (Ảnh: THANH TÂM)
Lãnh đạo Thành ủy Cần Thơ trao huy hiệu đảng tặng các đồng chí cao tuổi đảng. (Ảnh: THANH TÂM)

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang qua các thời kỳ; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang và đông đảo các tầng lớp nhân dân... dự họp mặt.

Đọc diễn văn tại buổi họp mặt, đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ, ôn lại quá trình ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam; sự hình thành tổ chức đảng đầu tiên ở Cần Thơ và quá trình lãnh đạo đấu tranh giải phóng dân tộc, phát triển đất nước của Đảng.

Phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, năm 2022, Đảng bộ thành phố Cần Thơ đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Năm 2022, tăng trưởng kinh tế của Cần Thơ đạt 12,64%, đứng thứ 6 cả nước, xếp thứ hai trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương. Thu nhập bình quân đầu người tăng 17,2% so với năm 2021. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được chú trọng, đạt nhiều kết quả quan trọng. Nội bộ đoàn kết, thống nhất, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ, tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội.

Năm 2023 đánh dấu chặng đường 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương, là năm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025, năm bản lề của kế hoạch 5 năm, giai đoạn 2021-2025.

Để đạt được mục tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2023 và những năm tiếp theo, Đảng bộ thành phố Cần Thơ tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, tập trung thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 14; Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 98/NQ-CP của Chính phủ, Nghị quyết số 45/2022/QH15 của Quốc hội và Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2023 của Thành ủy Cần Thơ.

Cần Thơ tiếp tục chú trọng công tác xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ; đổi mới phương thức lãnh đạo, triển khai thực hiện tốt Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Cùng với đó, tập trung huy động, khai thác tối đa, hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng và phát triển khoa học-công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo; nâng cao năng lực hội nhập quốc tế của địa phương và doanh nghiệp. Chú trọng phát triển công nghiệp chế biến, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, dịch vụ có giá trị gia tăng cao.

Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa-xã hội đồng bộ, hài hòa với phát triển kinh tế; bảo đảm chính sách an sinh và phúc lợi xã hội; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Tăng cường công tác bảo đảm quốc phòng-an ninh; thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; giữ vững kỷ cương, kỷ luật; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Dịp này, Thành ủy Cần Thơ trao huy hiệu đảng tặng 268 đồng chí cao tuổi đảng.