Thái Nguyên hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu năm 2022

NDO - Sáng 11/1, tại hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022, triển khai nhiệm vụ chính trị năm 2023 của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, Thường trực Tỉnh ủy nêu rõ, tỉnh đã hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2022 đã đề ra.
0:00 / 0:00
0:00
Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên trao cờ thi đua cho các tập thể, cá nhân.
Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên trao cờ thi đua cho các tập thể, cá nhân.

Năm 2022, mặc dù ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, lạm phát gia tăng tác động mạnh đến phát triển kinh tế-xã hội và mọi mặt đời sống của nhân dân Thái Nguyên, nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung của các cấp ủy đảng, sự điều hành năng động, linh hoạt, sáng tạo của chính quyền, nỗ lực, cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, kinh tế Thái Nguyên duy trì mức tăng trưởng 8,59%, thu ngân sách đạt hơn 19 nghìn tỷ đồng.

Các lĩnh vực văn hoá, xã hội có nhiều khởi sắc, chính sách xã hội được thực hiện có hiệu quả; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn hơn 4,49%, thu nhập bình quân đạt 107 triệu đồng/người.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường và đạt nhiều kết quả tích cực; quốc phòng, quân sự địa phương, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác kiểm tra, giám sát được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả; tiếp dân, xử lý đơn, thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo đi vào nền nếp, có chuyển biến tích cực.

Năm 2023, Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên đề ra mục tiêu: Tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tập trung chỉ đạo điều hành chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả; chủ động thích ứng với tình hình mới; giữ vững ổn định kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng.

Phấn đấu tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 8,5%; GRDP bình quân đầu người đạt từ 115 triệu đồng/người trở lên; thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt 20.000 tỷ đồng. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, thu hút đầu tư.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải yêu cầu các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phải đề cao vai trò của các cơ quan tham mưu, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để không “mất” cán bộ.

Với niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh sẽ tiếp tục đoàn kết, phấn đấu với quyết tâm và nỗ lực cao hơn nữa, năng động, sáng tạo hơn nữa, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2023 đã đề ra.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên biểu dương, khen thưởng 43 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền.