Tạp chí Cộng sản trao Giải báo chí “Ngọn lửa”

NDO -

Ngày 21/1, tại Hà Nội, Tạp chí Cộng sản tổ chức trao Giải báo chí “Ngọn lửa” lần thứ năm-giải thưởng thường niên nhằm bình chọn tác phẩm chất lượng, có giá trị lý luận chính trị cao, những bài đấu tranh tư tưởng sắc bén, có sức thuyết phục, tạo hiệu ứng xã hội rộng lớn.

Các tác giả nhận giải A.
Các tác giả nhận giải A.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản cho biết, những năm qua, Tạp chí Cộng sản đã phát huy tốt vị trí, vai trò là cơ quan lý luận chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tuyên truyền, định hướng tư tưởng chính trị, nghiên cứu khoa học lý luận chính trị và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Giải thưởng “Ngọn lửa” là hoạt động có tính nghiệp vụ cao, hướng đến động viên, khích lệ các nhà khoa học, nhà lý luận, các cây bút chuyên nghiệp đóng góp nhiều hơn nữa các tác phẩm có tính tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển đất nước trong giai đoạn cách mạng mới.

Tạp chí Cộng sản trao Giải báo chí “Ngọn lửa” -0Các tác giả nhận giải B.

Qua 3 vòng chấm giải, Hội đồng chung khảo chọn 34 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải. Ban Tổ chức đã trao 3 giải A cho các tác phẩm: "Bảo vệ an ninh quốc gia trên không gian mạng trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư theo định hướng Đại hội XIII của Đảng" của tác giả Cao Anh Dũng; Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước với ngành hàng không: Nhìn từ phản ứng chính sách trước khủng hoảng do tác động của đại dịch Covid-19 của tác giả Nguyễn Đức Kiên-Đào Minh Thắng; Hệ thống-Cấu trúc khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương: Hiện trạng và những tác động của tác giả Hoàng Khắc Nam; và 5 giải B, 11 giải C, 15 giải Khuyến khích.