Tăng cường hợp tác về kinh tế biển

Ngày 24 và 25-11, tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Ấn Ðộ, phối hợp Viện Nghiên cứu kinh tế về ASEAN và Ðông Á (ERIA) đã đồng tổ chức Hội thảo ASEAN - Ấn Ðộ về "Kinh tế biển xanh: từ khái niệm đến hành động".

Ðây là sáng kiến của Việt Nam và cũng là một phần trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ đối thoại ASEAN - Ấn Ðộ. Hơn 60 đại biểu gồm quan chức chính phủ, học giả, nhà nghiên cứu trong và ngoài khu vực đã tham dự hội thảo.

Tại hội thảo, Thứ trưởng Ngoại giao, Trưởng SOM ASEAN Việt Nam Nguyễn Quốc Dũng nhấn mạnh tầm quan trọng của kinh tế biển xanh trong phát triển của thế giới và khu vực, theo đó cần xây dựng các chính sách đồng bộ, rộng khắp trong phát triển kinh tế, nhất là về sử dụng, khai thác và tái tạo môi trường.