Sơ kết công tác Nội chính sáu tháng đầu năm

NDO -

Chiều 30-6, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2021 và Lễ trao tặng huy hiệu đảng. Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương dự và chủ trì hội nghị.

Hội nghị sơ kết công tác nội chính 6 tháng đầu năm 2021.
Hội nghị sơ kết công tác nội chính 6 tháng đầu năm 2021.

Báo cáo hội nghị cho biết, trong nửa năm qua, Ban Nội chính Trung ương đã chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng (Ban chỉ đạo). Tổ chức nhiều phiên họp và tham mưu ban hành thông báo kết luận của đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo để chỉ đạo xử lý các vụ án liên quan đến Phan Văn Anh Vũ và Đinh Ngọc Hệ; phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ xử lý đối với các vụ án, vụ việc ở cả ba cấp độ.

Tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt và triển khai chương trình hành động của ngành Nội chính Đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về nhiệm vụ công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp và phát động phong trào thi đua “Phát hiện và tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng; chủ trì tham mưu xử lý các vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh trật tự tại địa phương giai đoạn 2021-2025” đối với các ban nội chính tỉnh, thành ủy.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc nêu rõ, sáu tháng đầu năm, đất nước ta diễn ra nhiều vấn đề, sự kiện chính trị quan trọng, khối lượng công việc lớn, nhiều vấn đề mới, khó và nhạy cảm. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của toàn thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, Ban Nội chính Trung ương đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác được giao.

Về các nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phan Đình Trạc đề nghị, các đơn vị của Ban Nội chính Trung ương cần chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ tốt Phiên họp của Ban Chỉ đạo và các cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo; hoàn thành Kế hoạch tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước. Bám sát vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo để theo dõi, chỉ đạo và kịp thời tham mưu chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo. Tham mưu tổ chức thực hiện tốt chương trình, kế hoạch công tác năm 2021 của Ban Chỉ đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo.

Bên cạnh đó, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đề nghị cần tập trung hoàn thành bảy Đề án để trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo kế hoạch, gồm:  “Quy định khung tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc khối các cơ quan nội chính theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII và đáp ứng tình hình mới”; "Nghiên cứu, đề xuất mô hình cơ quan, đơn vị chuyên trách chống tham nhũng"; “Tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành hoặc chỉ đạo ban hành các quy định về kiểm soát quyền lực trong lĩnh vực phòng chống tham nhũng”; “Về tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026”; Đề án sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng; “Sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí”; “Về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”.