Chiến dịch “Rà soát và bóc gỡ mã độc trên toàn quốc năm 2020”

Chiến dịch “Rà soát và bóc gỡ mã độc trên toàn quốc năm 2020”

Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (National Cyber Security Center - NCSC Vietnam), thuộc Bộ thông tin và Truyền thông tiến hành phối hợp, đồng hành cùng các doanh nghiệp trong Liên minh phòng chống mã độc và xử lý tấn công mạng tổ chức chiến dịch “Rà soát và bóc gỡ mã độc trên toàn quốc năm 2020” nhằm mục tiêu giảm tỷ lệ lây nhiễm mã độc cho Việt Nam.