Quảng Ninh cần quyết tâm hơn nữa, phát huy tiềm năng thế mạnh, cơ hội phát triển đứng trong tốp đầu cả nước

NDO - Ngày 4/2, đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025, nhiệm vụ năm 2022 về công tác tổ chức xây dựng Đảng.
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh báo cáo với đoàn công tác về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIIII và Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025.
Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh báo cáo với đoàn công tác về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIIII và Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Báo cáo với đoàn công tác về tình hình kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025, nhiệm vụ năm 2022 về công tác tổ chức xây dựng Đảng và công tác khác, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, khẳng định: Trong những năm qua, tỉnh tập trung cao độ cho công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, phục vụ nhân dân và sự phát triển của địa phương; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất ý chí, hành động, phát huy dân chủ, đổi mới sáng tạo, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, đề cao sự gương mẫu, trách nhiệm của người đứng đầu; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chủ động, nỗ lực khắc phục hạn chế, yếu kém, sai phạm được chỉ ra qua công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra, điều tra; giữ vững sự ổn định, đoàn kết để phát triển; không chủ quan, thỏa mãn, duy ý chí với những kết quả bước đầu đạt được, luôn chủ động nhận ra và quyết tâm, quyết liệt giải quyết các mâu thuẫn, thách thức nảy sinh quá trình phát triển.

Quảng Ninh cần quyết tâm hơn nữa, phát huy tiềm năng thế mạnh, cơ hội phát triển đứng trong tốp đầu cả nước ảnh 1

Quang cảnh buổi làm việc của đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm việc với tập thể Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Quảng Ninh đã thực hiện gắn kết chặt chẽ và triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội là trung tâm; xây dựng, chỉnh đốn Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên và đã đạt được những kết quả, thành tựu nổi bật trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức. Đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện; mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế, giáo dục chất lượng cao và bảo đảm chất lượng chăm sóc sức khỏe của nhân dân, nhất là trong phòng, chống dịch vừa qua.

Quảng Ninh cần quyết tâm hơn nữa, phát huy tiềm năng thế mạnh, cơ hội phát triển đứng trong tốp đầu cả nước ảnh 2

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai ghi nhận kết quả nổi bật trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của Quảng Ninh từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Kết quả trên cho thấy Quảng Ninh nghiêm túc trong việc quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, làm cơ sở triển khai, đáp ứng nhu cầu thực tiễn của Quảng Ninh với số lượng văn bản ban hành khá lớn, tương đối đầy đủ; đồng thời có đề án riêng về tổ chức bộ máy của hệ thống chính và Nghị quyết riêng về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường.

Đặc biệt là đã dày công chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức liêm chính, kỷ cương, dấn thân, sáng tạo gắn với tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy; giữ vững sự đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương và luôn đổi mới tư duy phát triển, bám sát thực tiễn; năng động, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn thử thách, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích nhân dân; phát huy dân chủ, ý chí tự lực, tự cường, sức sáng tạo và mọi nguồn lực của nhân dân; tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền; góp phần quan trọng để Quảng Ninh tiếp tục giữ được đà đổi mới sáng tạo, trở thành một trong những tỉnh đi đầu trong công cuộc đổi mới sáng tạo của vùng đồng bằng Bắc Bộ, một cực tăng trưởng của khu vực phía bắc với nhiều kết quả nổi bật.

Đồng tình với các mục tiêu tỉnh Quảng Ninh đặt ra trong giai đoạn 2020-2025 là xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của phía bắc, đầu mối giao thông quan trọng của cả nước, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh, Quảng Ninh cần nhìn nhận rõ những cơ hội cũng như thách thức để có những giải pháp tăng tăng tốc, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu trong 3 năm tiếp theo của nhiệm kỳ, nhất là trong năm 2023, năm bản lề trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV cũng như thực hiện hiệu quả chủ đề công tác của tỉnh là “Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư và chất lượng đời sống nhân dân”.

Với nền tảng sẵn có của một cực tăng trưởng ở phía bắc, đồng chí yêu cầu Quảng Ninh cần quyết tâm hơn nữa, phát huy tiềm năng thế mạnh, cơ hội phát triển để phấn đấu đứng trong tốp đầu cả nước. Cùng với tập trung cho các lĩnh vực kinh tế, trong quá trình phát triển cần tiếp tục quan tâm đến đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, bảo vệ di sản thiên nhiên, văn hóa, con người Quảng Ninh để bảo đảm phát triển nhanh và bền vững.

Đặc biệt, Quảng Ninh phải quan tâm toàn diện cho công tác xây dựng Đảng, trong đó quan tâm đến công tác quản lý đảng viên, phát triển đảng viên, quản lý cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tiếp tục sơ kết, tổng kết các mô hình tổ chức, góp thêm kinh nghiệm cho cả nước; tiếp tục nghiên cứu nghiêm túc để chuyển đổi mô hình chính quyền đô thị phù hợp với giai đoạn mới, mang lại giá trị tốt hơn cho chính cuộc sống nhân dân. Cùng với đó, tiếp tục bảo vệ vững chắc quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế.