Phòng, chống doping tại Đại hội thể thao toàn quốc năm 2022

Trong thi đấu thể thao, sự trung thực luôn được đề cao tại mỗi giải đấu và việc kiểm tra doping luôn là điều cần thiết để chứng thực cho sự minh bạch đó. Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 9 đã cận kề, ban tổ chức Đại hội cũng đã có những chuẩn bị chu đáo cho việc phòng chống doping tại kỳ Đại hội năm nay.