Phiên họp toàn thể lần thứ 5 Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội

Việc triển khai hoạt động giám sát, khảo sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội tập trung vào những vấn đề quan trọng, được cử tri quan tâm, phù hợp với yêu cầu thực tế. Nhiều kiến nghị, đề xuất và góp ý thiết thực cho công tác xây dựng chính sách, pháp luật, công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành trong các lĩnh vực Ủy ban phụ trách.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh phiên họp
Quang cảnh phiên họp

Chiều 27/5, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ 5. Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội chủ trì phiên họp.

Theo báo cáo kết quả hoạt động từ kỳ họp thứ 4 đến kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV và dự kiến công tác 6 tháng cuối năm 2023, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục đã phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục theo dõi, giám sát, chủ động báo cáo, đề xuất các nội dung nhằm định hướng thông tin, tạo sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin của người dân vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Về công tác lập pháp, Thường trực Ủy ban chủ trì, phối hợp Thường trực Ủy ban Pháp luật làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát hệ thống pháp luật về lĩnh vực văn hóa. Báo cáo kết quả nghiên cứu, rà soát gửi lãnh đạo Quốc hội đưa ra đề xuất sửa đổi ba Luật hiện hành; thẩm tra đề nghị đưa dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024; xây dựng một số văn bản quy phạm pháp luật mới; sửa đổi, bổ sung một số luật chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực văn hóa.

Về công tác giám sát, khảo sát, Ủy ban đã triển khai nhiều hoạt động với nhiều hình thức, nội dung tập trung các vấn đề quan trọng, nổi lên được cử tri quan tâm; kiến nghị nhiều giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế, nâng cao chất lượng quản lý Nhà nước trong lĩnh vực Ủy ban phụ trách.

Trong đó, Thường trực Ủy ban tham gia các Đoàn giám sát của Quốc hội về “Việc huy động quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ phòng, chống Covid-19”, “Việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030”.

Bên cạnh đó, Ủy ban tiến hành hai hoạt động giám sát chuyên đề về lĩnh vực đào tạo và trẻ em, gồm: Giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đào tạo trình độ tiến sĩ”; “Giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với trẻ em mồ côi”.

Tại phiên họp, các đại biểu cũng đã xem xét, cho ý kiến về nhiều nội dung, như: Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022; tình hình triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 về các lĩnh vực Ủy ban phụ trách; Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện Nghị quyết số 88/20214/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông”; Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đào tạo trình độ tiến sĩ; tổng hợp thông tin báo chí, dư luận về các các lĩnh vực Văn hóa, Thông tin, Giáo dục và Đào tạo, thanh niên và trẻ em 5 tháng đầu năm 2023…