Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng (đứng giữa) trao quyết định phê quyệt quy hoạch xây dựng thành phố Long Khánh.

Phát triển Long Khánh thành đô thị vùng Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 19/4, phát biểu tại buổi công bố đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng và quy hoạch sử dụng đất thành phố Long Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng đề nghị, các ngành chức năng địa phương tăng cường hơn nữa công tác quản lý đất đai, quản lý xây dựng theo quy hoạch đã được phê duyệt.