Phát huy bài học “vì dân”

Trải qua 92 năm lãnh đạo đất nước, Đảng ta rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý, trong đó có bài học gắn bó mật thiết với nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân…

Tuyến đường huyện ĐH78 chạy qua xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Phụ (tỉnh Thái Bình) đang sắp hoàn thành sau một chủ trương đúng, được nhân dân đồng thuận và hưởng ứng. Nhiều hộ dân hiến đất làm đường.
Tuyến đường huyện ĐH78 chạy qua xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Phụ (tỉnh Thái Bình) đang sắp hoàn thành sau một chủ trương đúng, được nhân dân đồng thuận và hưởng ứng. Nhiều hộ dân hiến đất làm đường.

Thấm nhuần tư tưởng đó, trong mọi công việc Đảng luôn coi trọng nhân dân, được nhân dân tin tưởng, tập hợp đoàn kết dưới lá cờ tiên phong của Đảng. Trong thời kỳ đổi mới, Đảng cùng nhân dân vượt qua khó khăn, thách thức, mở cửa hội nhập, phát triển kinh tế-xã hội và tiếp tục làm nên những kỳ tích, như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Đất nước ta chưa bao giờ có được tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế như ngày nay.

Tuy nhiên, đã có những lúc, những nơi một số cấp ủy, đảng viên chưa thật sự coi trọng nhân dân, xa rời nhân dân, không tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân dẫn đến rạn nứt quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân. Bài học về mất dân chủ cơ sở tại Thái Bình những năm 1980 là một minh chứng tiêu biểu. Nhưng Đảng đã nhận rõ sai lầm và nhanh chóng sửa chữa. Quy chế dân chủ ở cơ sở ra đời một lần nữa khẳng định quan điểm nhất quán trọng dân, lấy dân làm gốc của Đảng. Việc triển khai thực hành, nghiêm túc Quy chế dân chủ ở cơ sở với bốn nội dung: dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra đã nhanh chóng lấy lại niềm tin của nhân dân.

Sau hơn 30 năm thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, từ bốn nội dung: dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, Đại hội XIII của Đảng đã bổ sung hai thành tố mới là: dân giám sát, dân thụ hưởng. Những thành tố mới không những thể hiện rõ quyền làm chủ của nhân dân mà còn góp phần huy động sức mạnh to lớn của nhân dân vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước. Điển hình tại huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình), trước kia từng là điểm nóng mất dân chủ cơ sở thì nay trở thành điểm sáng trong huy động sức mạnh nhân dân vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị địa phương. Năm 2021, để tháo gỡ nút thắt trong công tác giải phóng mặt bằng triển khai các dự án mở rộng đường giao thông, huyện phát động phong trào vận động nhân dân tự nguyện, thỏa thuận góp quyền sử dụng đất cho Nhà nước để cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường huyện, đường liên xã. Trong triển khai, các cấp ủy, chính quyền lấy nội dung “dân thụ hưởng” làm trọng tâm. Việc tuyên truyền, giải thích cũng để người dân hiểu rõ những lợi ích khi công trình hoàn thành. Cùng đó là những chính sách khuyến khích, động viên kịp thời như hỗ trợ tài sản xây dựng và cây trồng hình thành hợp pháp trên đất và thực hiện tái định cư cho người dân có nhu cầu. Kết quả chỉ trong hơn một tháng, hàng trăm hộ dân trong huyện đã cam kết góp quyền sử dụng đất. Không những giải quyết được nút thắt trong công tác giải phóng mặt bằng, huyện cũng tiết kiệm ngân sách hàng chục tỷ đồng đầu tư công trình phúc lợi khác.

Từ thực tế của huyện Quỳnh Phụ tôi mong muốn Đảng tiếp tục phát huy bài học gắn bó với nhân dân bằng những chủ trương, giải pháp phù hợp. Các cấp ủy đảng, chính quyền tích cực bám sát nhân dân để có nhiều cách làm sáng tạo nhằm bồi đắp, củng cố niềm tin và phát huy sức mạnh của nhân dân vào sự nghiệp cách mạng của Đảng.