Phát động cuộc thi "Môi trường và phát triển 2007"

ND - Nhân ngày Môi trường thế giới năm nay 5-6-2007, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cục Bảo vệ môi trường, Ðài Tiếng nói Việt Nam đã phát động cuộc thi Môi trường và phát triển năm 2007 với các nội dung: các sáng kiến bảo vệ môi trường, các dự án, giải pháp, công nghệ thân thiện với môi trường, hoạt động trong việc phục hồi, cải thiện môi trường...

Cuộc thi là một trong những hoạt động nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của các cấp, ngành. Nét mới của cuộc thi năm nay là ngoài đối tượng là người dân còn có các doanh nghiệp tham gia, những công trình xuất sắc có thể áp dụng vào thực tế sẽ được xem xét hỗ trợ kinh phí.