Tháng 5, khối ngoại mua ròng gần 900 triệu đồng trên HOSE

Thứ Tư, 01-06-2022, 18:23
(Ảnh minh họa: HOSE)

Thống kê từ Sở Giao dịch chứng TP Hồ Chí Minh (HOSE) cho thấy, trong tháng 5, các chỉ số ngành ghi nhận sự tăng trưởng, bao gồm: ngành năng lượng (VNENE) tăng 1,06%, ngành công nghệ thông tin (VNIT) tăng 3,22% và ngành dịch vụ tiện ích (VNUTI) tăng 4,41% so tháng trước. Nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng trong tháng với giá trị hơn 889,79 triệu đồng.

Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tháng 5, chỉ số VN Index đạt 1.292,68 điểm, giảm 5,42% so tháng 4, tương ứng giảm 13,72% so cuối năm 2021; VNAllshare đạt 1.312,15 điểm, giảm 6,64% so tháng 4, tương ứng giảm 15,96% so cuối năm 2021; VN30 đạt 1.332,59 điểm, giảm 5,98% so tháng trước, tương ứng giảm 13,23% so cuối năm 2021.

Cùng với đà giảm của chỉ số chính, đa số chỉ số ngành cũng ghi nhận điều chỉnh giảm, trong đó các nhóm ngành giảm nhiều nhất bao gồm: ngành nguyên vật liệu (VNMAT) giảm 16,53%, ngành tài chính (VNFIN) giảm 9,68% và ngành chăm sóc sức khỏe (VNHEAL) giảm 6,42% so tháng trước.

Trong tháng, các chỉ số ngành ghi nhận sự tăng trưởng, bao gồm: ngành năng lượng (VNENE) tăng 1,06%, ngành công nghệ thông tin (VNIT) tăng 3,22% và ngành dịch vụ tiện ích (VNUTI) tăng 4,41% so tháng trước.

Thanh khoản thị trường cổ phiếu tháng 5 ghi nhận giá trị và khối lượng giao dịch bình quân phiên lần lượt đạt hơn 14.951 tỷ đồng và 540,22 triệu cổ phiếu, giảm lần lượt 32,40% về giá trị và 20,98% về khối lượng so tháng 4.

Tổng giá trị và khối lượng giao dịch cổ phiếu trong tháng lần lượt đạt khoảng 299,02 tỷ đồng và 10,8 tỷ cổ phiếu, giảm lần lượt 32,40% về giá trị và 20,98% về khối lượng so tháng trước.

Tình hình giao dịch chứng quyền có bảo đảm (CW), trong tháng 5, tổng khối lượng giao dịch CW đạt khoảng 542,08 triệu CW với giá trị giao dịch đạt hơn 347,61 tỷ đồng. Khối lượng giao dịch bình quân CW đạt hơn 27,1 triệu CW với giá trị giao dịch bình quân là 17,38 tỷ đồng; tương ứng giảm 12,9% về khối lượng và giảm 46,5% về giá trị so  tháng 4.

Về giao dịch cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài, tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng đạt hơn 53.764 tỷ đồng, chiếm 8,99% tổng giá trị giao dịch cả chiều mua và bán của toàn thị trường. Nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện mua ròng trong tháng với giá trị hơn 889,79 triệu đồng.

Về quy mô thị trường trên HOSE, tính đến hết ngày 31/5, có 522 mã chứng khoán niêm yết trong đó gồm: 404 mã cổ phiếu, 2 mã chứng chỉ quỹ đóng, 9 mã chứng chỉ quỹ ETF, 102 mã chứng quyền có bảo đảm và 5 mã trái phiếu. Tổng khối lượng cổ phiếu đang niêm yết đạt hơn 129,28 tỷ cổ phiếu. Giá trị vốn hóa niêm yết đạt hơn 5,12 triệu tỷ đồng, giảm 5,46% so tháng trước, đạt khoảng 61% GDP năm 2021 (GDP theo giá hiện hành).

Về hoạt động niêm yết và đấu giá, trong tháng 5, HOSE có 32 mã CW mới được niêm yết và chính thức đưa vào giao dịch.

Trong tháng, HOSE cũng đã tổ chức thành công 1 phiên chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đầu tư tại Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị Châu Đức với tổng khối lượng bán được là 1.152.000 cổ phần tương đương tổng giá trị cổ phần bán được là 32.762.000.000 đồng.

Đến hết tháng 5, trên HOSE có 44 doanh nghiệp có vốn hóa hơn 1 tỷ USD; trong đó, 3 doanh nghiệp có vốn hóa hơn 10 tỷ USD, bao gồm: Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB), Công ty cổ phần Vinhomes (VHM) và Tập đoàn Vingroup (VIC).

M.K