Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết (giữa) điều hành hội nghị.

Tăng cường hướng nghiệp, hỗ trợ nghiên cứu cho người Việt trẻ ở nước ngoài

Chiều 30/11, tại Hà Nội, Hội nghị giao ban trực tuyến với Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam, Ban Cán sự Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ở nước ngoài lần thứ III, năm 2022 đã diễn ra nhằm kịp thời nắm bắt những thuận lợi, khó khăn của thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài.