Ảnh minh họa.

Xử lý ô nhiễm tiếng ồn

Xã hội phát triển, đời sống vật chất và tinh thần ngày được nâng cao. Nhưng kèm theo đó là nhiều hệ lụy về ô nhiễm môi trường liên quan nguồn nước, không khí, thực phẩm, rác thải... Và gần đây một loại ô nhiễm gây bức xúc trong cộng đồng, đó là ô nhiễm tiếng ồn từ việc hát karaoke tại nhà hay địa điểm công cộng, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự, gây xáo trộn sinh hoạt khu dân cư.