Ninh Bình công bố chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành, địa phương năm 2022

NDO - Tỉnh Ninh Bình vừa tổ chức công bố chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành, địa phương (DDCI) của tỉnh năm 2022. Đây là năm thứ 2 Ninh Bình thực hiện đánh giá bộ chỉ số DDCI theo hướng điều chỉnh tích cực các chỉ số thành phần.
0:00 / 0:00
0:00
Ninh Bình công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở ngành, địa phương.
Ninh Bình công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở ngành, địa phương.

Trước đó, ngành chức năng của tỉnh đã phát phiếu khảo sát tới hơn 3.100 đơn vị là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, các dự án có tương tác với dịch vụ hành chính công tại các sở, ban, ngành và 8 huyện, thành phố trực thuộc.

Kết quả, trong số 23 sở, ban, ngành có 3 đơn vị gồm: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Công thương Ninh Bình xếp loại Rất tốt (đạt từ 72.68 điểm đến 76.61 điểm). 3 đơn vị còn ở mức Trung bình là Sở Y tế, Cục Hải quan Hà Nam Ninh, Cục quản lý thị trường thuộc Bộ Công thương; số sở, ban, ngành còn lại được xếp khá và tốt.

Khối các huyện, thành phố không có đơn vị xếp loại Trung bình. Thành phố Ninh Bình và huyện Kim Sơn là 2 đơn vị xếp loại Rất tốt.

Đây là đòn bẩy thúc đẩy việc thực hiện mục tiêu “kép” của tỉnh Ninh Bình trong năm 2022. Đến nay, Ninh Bình đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 15/15 chỉ tiêu về phát triển kinh tế-xã hội. Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 8,62%, vượt 7% so với kế hoạch.

Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình khẳng định: “Kết quả đánh giá chỉ số DDCI năm 2022 ở Ninh Bình đã bảo đảm khách quan, minh bạch. Đó là căn cứ để các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố trên địa bàn đề ra những giải pháp thiết thực hơn nhằm khắc phục mặt hạn chế. Đây là kênh quan trọng, có thể chưa phản ánh đầy đủ hết các vấn đề của cơ quan, đơn vị. Nhưng không thể xem nhẹ nếu một số vấn đề tỉnh đang chỉ đạo có thể ảnh hưởng đến một số doanh nghiệp, thì vì sự phát triển bền vững, tỉnh vẫn vững vàng và quyết tâm thực hiện. Mục tiêu là nỗ lực tạo sự bứt phá mạnh mẽ trong việc cải thiện một trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chất lượng điều hành kinh tế, tạo động lực đổi mới và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh”.

Trong thời gian tới, để thực hiện tốt hơn bộ chỉ số DDCI, tỉnh Ninh Bình đã ban hành quyết định số 1162/QĐ-UBND ngày 23/12/2022, giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư Ninh Bình tổ chức hướng dẫn, theo dõi, giám sát các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện kế hoạch, chương trình hành động tiếp tục cải thiện các chỉ số thành phần, chỉ tiêu cơ sở trong bộ chỉ số DDCI của tỉnh năm 2023. Qua đó, khuyến khích, thu hút các nhà đầu tư, tạo động lực cho tăng trưởng mới và tăng thu ngân sách địa phương.