Nghệ sĩ nhiếp ảnh Ông Văn Sinh giới thiệu về tác phẩm sách ảnh “Đà Nẵng - Ký ức và Hiện tại”.

Người giữ ký ức Đà Nẵng bằng hình ảnh

Nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) Ông Văn Sinh vừa ra mắt tác phẩm sách ảnh “Đà Nẵng - Ký ức và Hiện tại” do Nhà xuất bản Đà Nẵng ấn hành tháng 5/2022. Tập sách ảnh là cả một đời cầm máy hơn gần 50 năm của ông, như cách ông tâm huyết khi nói về những tác phẩm của mình: “Đó là những thước phim ngắn bằng hình ảnh có giá trị lịch sử của mảnh đất và con người Đà Nẵng, hôm nay”.