Mặt trận thật sự là trung tâm đoàn kết, tập hợp mọi lực lượng xã hội, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc(*)

Mặt trận thật sự là trung tâm đoàn kết, tập hợp mọi lực lượng xã hội, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc(*)

Sáng 18-11, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có bài diễn văn tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2020). Xin trân trọng giới thiệu toàn văn diễn văn.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam

Sáng 18-11, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2020); đặt vòng hoa, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ, đường Bắc Sơn, Hà Nội.