VNMAC ký Bản Ghi nhớ với Tổ chức viện trợ nhân dân Na Uy về hợp tác khắc phục hậu quả bom, mìn sau chiến tranh. (Ảnh: MINH ANH)

Huy động nguồn lực quốc tế khắc phục hậu quả bom, mìn

Việt Nam mong muốn và đề nghị các đối tác quốc tế tăng cường hợp tác, đồng hành, hỗ trợ để đẩy nhanh tốc độ khắc phục hậu quả, sớm thoát khỏi ảnh hưởng nặng nề do bom, mìn sau chiến tranh, không còn người dân vô tội bị thương vong.

[Infographic] Khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam

[Infographic] Khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam

Đến nay, diện tích ô nhiễm bom mìn ở nước ta đã giảm còn 5,6 triệu ha đất đai, tương đương 17,71% diện tích. Nhân Ngày Thế giới phòng, chống bom mìn 4/4, hãy nhìn lại nỗ lực thực hiện các chiến dịch thu gom, rà phá bom mìn nhằm giải phóng đất đai, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội; đồng thời đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ các nạn nhân của bom mìn.