Mô hình trồng dâu nuôi tằm giúp người dân thoát nghèo

Nhằm mạnh dạn chuyển đổi những diện tích đất sản xuất cà phê, tiêu kém hiệu quả sang trồng dâu nuôi tằm có giá trị kinh tế cao, nhiều hộ gia đình ở huyện Chư Sê tỉnh Gia Lai đã vươn lên thoát nghèo, thu nhập tăng cao và cải thiện cuộc sống.