Miễn nhiệm một số thành viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Hội đồng bầu cử quốc gia

NDO -

Quốc hội đã thông qua các Nghị quyết về việc miễn nhiệm một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng hoa các đồng chí: Phùng Quốc Hiển, Tòng Thị Phóng, Uông Chu Lưu. Ảnh: TRẦN HẢI
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng hoa các đồng chí: Phùng Quốc Hiển, Tòng Thị Phóng, Uông Chu Lưu. Ảnh: TRẦN HẢI

Chiều 7-4, Quốc hội tiến hành thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh đối với các đồng chí: Nguyễn Thị Kim Ngân; Phạm Bình Minh; Ngô Xuân Lịch.

Kết quả biểu quyết bằng hình thức điện tử, có 449/452 đại biểu có mặt tán thành, bằng 93,54% đại biểu Quốc hội. Với kết quả này, Quốc hội đã chính thức miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh đối với các đồng chí: Nguyễn Thị Kim Ngân; Phạm Bình Minh; Ngô Xuân Lịch.

Miễn nhiệm một số thành viên Hội đồng Quốc phòng An ninh, Hội đồng bầu cử quốc gia -0
Quốc hội biểu quyết bằng hình thức điện tử.

Cũng trong chiều 7-4, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia.

Kết quả biểu quyết bằng hình thức điện tử, có 446/449 đại biểu có mặt tán thành, bằng tỷ lệ 92,92% tổng số đại biểu Quốc hội. Với kết quả này, Quốc hội chính thức miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia.

Cụ thể, miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia đối với đồng chí Tòng Thị Phóng; miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia đối với đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia đối với tám thành viên gồm các đồng chí: Phạm Minh Chính; Ngô Xuân Lịch; Uông Chu Lưu; Phùng Quốc Hiển; Trần Văn Túy; Nguyễn Hạnh Phúc; Lê Vĩnh Tân; Lê Quốc Phong.