Bộ đội giúp người dân sửa chữa những ngôi nhà bị tốc mái. Ảnh: Báo Quân đội nhân dân

Lo cho dân như lo cho mình

Thực hiện chủ trương lo cho dân như lo cho mình, hướng công tác dân vận về cơ sở, nhất là những địa bàn vùng sâu, vùng xa, còn nhiều khó khăn, những năm qua, lực lượng vũ trang tỉnh Bình Ðịnh có nhiều cách làm thiết thực chung sức xây dựng nông thôn mới, góp phần kiến tạo quê hương ngày càng phát triển về kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố vững chắc tiềm lực quốc phòng-an ninh.