Quang cảnh hội nghị.

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ

Sáng 25/4, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Đảng bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tổ chức hội nghị giao ban đánh giá tình hình văn hóa, văn nghệ và hoạt động của Liên hiệp các Hội văn học, nghệ thuật Việt Nam, các Hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương, quý I/2022.