Lịch chốt trả cổ tức, tuần từ ngày 4 đến 8/4

NDO -

Danh sách các doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông, trên các sàn HoSE, HNX và UPCoM, tuần từ ngày 4 đến 8/4.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

* Ngày 12/5, CTCP Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc (UPCoM: BWA) Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 450 đồng/cổ phiếu (CP), ngày giao dịch không hưởng quyền là 6/4 và ngày đăng ký cuối cùng là 7/4.

* Ngày 22/4, CTCP Thủy điện Nước Trong (HNX: NTH) trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/4 và ngày đăng ký cuối cùng là 6/4.

* CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (HOSE: DBC) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 1:1 (người sở hữu 1 CP được nhận 1 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/4 và ngày đăng ký cuối cùng là 6/4.

* Ngày 15/4, CTCP Sách và Thiết bị Trường học Quảng Ninh (HNX: QST) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/4 và ngày đăng ký cuối cùng là 6/4.

* Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (HOSE: LPB) thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 100:21,395, giá 10.000 đồng/CP (1 CP là 1 quyền, 100 quyền được mua 21,395 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/4 và ngày đăng ký cuối cùng là 6/4.

* Ngày 22/4, CTCP Gạch ngói Cao cấp (HNX: MCC) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 350 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/4 và ngày đăng ký cuối cùng là 6/4.

* Ngày 18/4, CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (HOSE: NT2) trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 4/4 và ngày đăng ký cuối cùng là 5/4.

* Ngày 15/4, CTCP Thanh Hoa - Sông Đà (HNX: THS) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 4/4 và ngày đăng ký cuối cùng là 5/4.

* Ngày 27/5, CTCP khoáng sản và Xi-măng Cần Thơ (UPCoM: CCM) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 4/4 và ngày đăng ký cuối cùng là 5/4.