Lịch chốt trả cổ tức, tuần từ ngày 4 đến 8/10

NDO -

Danh sách các doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông, trên các sàn HoSE, HNX và UPCoM, tuần từ ngày 4 đến 8/10.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

* Ngày 26/10, CTCP Phát triển Hàng Hải (HNX: VMS) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1.200 đồng/cổ phiếu (CP), ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ) là 8/10 và ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) là 11/10.

* Ngày 25/10, CTCP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn (HOSE: SGN) trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 8/10 và ngày ĐKCC là 11/10.

* CTCP Điện Nước An Giang (UPCoM: DNA) trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5 (người sở hữu 100 CP được nhận 5 CP mới), ngày GDKHQ là 8/10 và ngày ĐKCC là 11/10.

* CTCP Khang Minh Group (HNX: GKM) trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 (người sở hữu 100 CP được nhận 10 CP mới), ngày GDKHQ là 7/10 và ngày ĐKCC là 8/10.

* Ngày 20/10, CTCP Cao su Sao Vàng (HOSE: SRC) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 7/10 và ngày ĐKCC là 8/10.

* Ngày 25/10, CTCP In và Bao bì Mỹ Châu (HOSE: MCP) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 785 đồng/CP, ngày GDKHQ là 7/10 và ngày ĐKCC là 8/10.

* Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (HOSE: MSB) trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:30 (người sở hữu 100 CP được nhận 30 CP mới), ngày GDKHQ là 7/10 và ngày ĐKCC là 8/10.

* CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 4 (HNX: TV4) trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:12 (người sở hữu 100 CP được nhận 12 CP mới), ngày GDKHQ là 6/10 và ngày ĐKCC là 7/10.

* Ngày 22/10, CTCP Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng (UPCoM: DAS) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 400 đồng/CP, ngày GDKHQ là 6/10 và ngày ĐKCC là 7/10.

* Ngày 29/10, CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương (HNX: API) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 300 đồng/CP, ngày GDKHQ là 5/10 và ngày ĐKCC là 6/10.

* Ngày 14/10, CTCP Bao bì Tân Khánh An (UPCoM: TKA) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 5/10 và ngày ĐKCC là 6/10.

* Ngày 29/10, CTCP VICEM Bao bì Bỉm Sơn (HNX: BPC) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày GDKHQ là 5/10 và ngày ĐKCC là 6/10.

* Ngày 3/11, Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP (UPCoM: DVN) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 400 đồng/CP, ngày GDKHQ là 5/10 và ngày ĐKCC là 6/10.

* Ngày 21/10, CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị HUD8 (UPCoM: HD8) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 4/10 và ngày ĐKCC là 5/10.

* Ngày 19/10, CTCP Môi trường Sonadezi (UPCoM: SZE) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày GDKHQ là 4/10 và ngày ĐKCC là 5/10.

* Ngày 21/10, CTCP Xây dựng Số 5 (HOSE: SC5) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 4/10 và ngày ĐKCC là 5/10.