Lịch chốt trả cổ tức, tuần từ ngày 30/5 đến 3/6

NDO -

Tuần từ ngày 30/5 đến 3/6, trên các sàn HOSE, HNX và UPCoM, có 40 doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

* CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (HOSE: DGC) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:117 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 117 cổ phiếu mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 3/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 6/6.

* Ngày 5/7, CTCP Thép Nam Kim (HOSE: NKG) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 3/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 6/6.

* CTCP Thép Nam Kim (HOSE: NKG) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:20 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 20 cổ phiếu mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 3/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 6/6.

* Ngày 22/6, CTCP Cấp nước Vĩnh Long (UPCoM: VLW) trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 900 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 3/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 6/6.

* Ngày 16/6, CTCP Cảng Xanh Vip (UPCoM: VGR) trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 1.500 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 3/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 6/6.

* Ngày 24/6, CTCP Cấp thoát nước Lạng Sơn (UPCoM: NLS) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 750 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 2/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 3/6.

* Ngày 4/7, CTCP Phân Bón Miền Nam (HOSE: SFG) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 200 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 2/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 3/6.

* Ngày 22/6, CTCP Điện cơ Hải Phòng (HNX: DHP) trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 500 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 2/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 3/6.

* Ngân hàng TMCP Á Châu (HOSE: ACB) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:25 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 25 cổ phiếu mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 2/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 3/6.

* Ngày 20/6, CTCP May Hữu Nghị (UPCoM: HNI) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2.300 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 2/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 3/6.

* Ngày 10/6, CTCP Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex (HOSE: SAV) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 500 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 2/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 3/6.

* CTCP Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex (HOSE: SAV) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 2/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 3/6.

* Ngày 1/7, CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (HNX: TNG) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 400 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 2/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 3/6.

* CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (HNX: TNG) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:8 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 8 cổ phiếu mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 2/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 3/6.

* Ngày 15/6, CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (HOSE: THG) trả cổ tức đợt 3/2021 bằng tiền, 500 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 2/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 3/6.

* CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (HOSE: THG) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:25 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 25 cổ phiếu mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 2/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 3/6.

* Ngày 22/6, CTCP Than Cọc Sáu - Vinacomin (HNX: TC6) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 450 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 1/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 2/6.

* Ngày 16/6, CTCP Cao su Đà Nẵng (HOSE: DRC) trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 1.200 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 1/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 2/6.

* Ngày 22/6, CTCP Chứng khoán Hải Phòng (UPCoM: HAC) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 1/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 2/6.

* Ngày 17/6, Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP (HNX: PLC) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 1/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 2/6.

* Ngày 22/6, CTCP Vận tải Xăng dầu Vitaco (HOSE: VTO) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 800 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 1/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 2/6.

* Ngày 4/7, CTCP Nước sạch Vĩnh Phúc (UPCoM: NVP) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 118,6 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 1/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 2/6.

* Ngày 20/6, CTCP Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh (UPCoM: HFB) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 850 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 1/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 2/6.

* Ngày 22/6, CTCP Vinhomes (HOSE: VHM) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 31/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 1/6.

* Ngày 10/6, CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (HOSE: RAL) trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 2.500 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 31/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 1/6.

* Ngày 14/6, CTCP Than Đèo Nai - Vinacomin (HNX: TDN) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.400 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 31/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 1/6.

* Ngày 6/7, CTCP Viglacera Hạ Long (HNX: VHL) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.750 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 31/5.

* Ngày 10/6, CTCP Hóa - Dược phẩm Mekophar (UPCoM: MKP) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 800 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 31/5.

* Ngày 16/6, CTCP Gạch ngói Đồng Nai (UPCoM: GND) trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 1.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 31/5.

* Ngày 16/6, CTCP Kinh doanh Than Miền Bắc - Vinacomin (HNX: TMB) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.500 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 31/5.

* Ngày 30/6, CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (HOSE: VSH) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 31/5.

* Ngày 10/6, CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị IDICO (HOSE: UIC) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 3.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 31/5.

* Ngày 16/6, CTCP Chợ Lạng Sơn (UPCoM: DKC) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 850 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 31/5.

* Ngày 17/6, CTCP Cảng Thị Nại (UPCoM: TNP) trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 1.700 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 31/5.

* Ngày 30/6, Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh (HOSE: BMI) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.500 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 31/5.

* Ngày 30/6, CTCP Giấy Việt Trì (UPCoM: GVT) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 3.900 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 31/5.

* Ngày 28/6, CTCP Thủy điện Định Bình (UPCoM: TDB) trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 2.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 31/5.

* Ngày 25/10, CTCP Cấp thoát nước Cần Thơ (UPCoM: CTW) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 630 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 31/5.

* Ngày 15/6, CTCP Tin học Viễn thông Petrolimex (HNX: PIA) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 31/5.

* Ngày 15/6, CTCP SIVICO (UPCoM: SIV) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 31/5.

* Ngày 16/6, CTCP Môi trường và Phát triển Đô thị Quảng Bình (UPCoM: MQB) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 250 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 31/5.

* Ngày 16/6, CTCP Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn (UPCoM: TOW) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.300 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 31/5.

* Ngày 13/6, CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Tỉnh Thái Bình (UPCoM: MTB) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 150 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 31/5.

* Ngày 1/7, CTCP Công trình Giao thông Sài Gòn (UPCoM: GTS) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 790 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 31/5.