Lịch chốt trả cổ tức, tuần từ ngày 18 đến 22/4

NDO -

Tuần từ ngày 18 đến 22/4, có 18 doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông, trên các sàn HOSE, HNX và UPCoM.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

* Ngày 23/5, CTCP Sợi Thế Kỷ (HOSE: STK) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.500 đồng/cổ phiếu (CP), ngày giao dịch không hưởng quyền là 22/4 và ngày đăng ký cuối cùng là 25/4.

* Ngày 10/5, CTCP Sản xuất và Kinh doanh Vật tư Thiết bị - VVMI (UPCoM: TB8) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 22/4 và ngày đăng ký cuối cùng là 25/4.

* CTCP Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh (UPCoM: TKG) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:24 (người sở hữu 100 CP được nhận 24 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/4 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/4.

* CTCP Tập đoàn Khải Hoàn Land (HOSE: KHG) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 (người sở hữu 10 CP được nhận 1 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/4 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/4.

* CTCP Tập đoàn Khải Hoàn Land (HOSE: KHG) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:29 (người sở hữu 100 CP được nhận 29 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/4 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/4.

* Ngày 10/5, CTCP Sonadezi Giang Điền (UPCoM: SZG) trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/4 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/4.

* Ngày 6/5, CTCP Đường Quảng Ngãi (UPCoM: QNS) trả cổ tức đợt 3/2021 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/4 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/4.

* Ngày 5/5, CTCP Ô-tô TMT (HOSE: TMT) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/4 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/4.

* Ngày 4/5, CTCP Công trình Đô thị Bến Tre (UPCoM: BTU) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 600 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 20/4 và ngày đăng ký cuối cùng là 21/4.

* Ngày 12/5, CTCP Viglacera Đông Triều (HNX: DTC) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 300 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 20/4 và ngày đăng ký cuối cùng là 21/4.

* Ngày 10/5, CTCP Vận tải Transimex (HNX: TOT) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 700 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 20/4 và ngày đăng ký cuối cùng là 21/4.

* CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HOSE: PDR) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:363 (người sở hữu 1.000 CP được nhận 363 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 20/4 và ngày đăng ký cuối cùng là 21/4.

* Ngày 10/5, CTCP Tập đoàn Vinacontrol (HNX: VNC) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/4 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/4.

* Ngày 29/4, CTCP Cơ Điện Lạnh (HOSE: REE) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/4 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/4.

* Ngày 10/5, CTCP Tập đoàn KIDO (HOSE: KDC) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 600 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/4 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/4.

* Ngày 6/5, CTCP Viễn thông TELVINA Việt Nam (UPCoM: PMT) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 567 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/4 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/4.

* Ngày 5/5, CTCP Viễn thông - Tin học Bưu điện (HOSE: ICT) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.300 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/4 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/4.

* Ngày 27/4, CTCP Dệt May 7 (UPCoM: DM7) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 18/4 và ngày đăng ký cuối cùng là 19/4.