Lịch chốt trả cổ tức, tuần từ ngày 1 đến 6/10

NDO - Danh sách 22 doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông, các ngày trong tuần từ 1 đến 6/10, trên các sàn HoSE, HNX và UPCoM.
0:00 / 0:00
0:00
(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

* Ngày 17/10, CTCP Vận tải Newway (UPCoM: NWT) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 600 đồng/cổ phiếu (CP), ngày giao dịch không hưởng quyền là 6/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 9/10.

* Ngày 20/10, CTCP Môi trường Sonadezi (UPCoM: SZE) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 6/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 9/10.

* Ngày 20/10, CTCP Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật 29 (UPCoM: E29) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 200 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 6/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 9/10.

* Ngày 17/10, CTCP Lệ Ninh (UPCoM: LNC) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 40 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 6/10.

* Ngày 20/10, CTCP Dược phẩm Imexpharm (HOSE: IMP) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 6/10.

* CTCP Dược phẩm Imexpharm (HOSE: IMP) trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5 (người sở hữu 100 CP được nhận 5 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 6/10.

* CTCP Transimex (HOSE: TMS) trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:30 (người sở hữu 100 CP được nhận 30 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 4/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 5/10.

* Ngày 20/10, CTCP Chứng khoán Agribank (HOSE: AGR) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 600 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 4/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 5/10.

* Ngày 16/10, CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (UPCoM: SAS) trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 4/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 5/10.

* Ngày 24/10, CTCP Phát triển Điện lực Việt Nam (HOSE: VPD) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.300 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 4/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 5/10.

* Ngày 20/10, Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP (HNX: KSV) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 4/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 5/10.

* Ngày 26/10, CTCP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin (UPCoM: ITS) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 100 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 4/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 5/10.

* Ngày 25/10, CTCP Dược phẩm CPC1 Hà Nội (UPCoM: DTP) trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 300 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 4/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 5/10.

* Ngày 20/10, CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (HNX: PPS) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 990 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 3/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 4/10.

* Ngày 11/10, CTCP Nước khoáng Quảng Ninh (UPCoM: QHW) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 3/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 4/10.

* CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (HOSE: KDH) trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 (người sở hữu 100 CP được nhận 10 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 3/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 4/10.

* Ngày 19/10, CTCP Phát triển Đô thị (UPCoM: UDJ) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.300 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 3/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 4/10.

* CTCP Cảng Đoạn Xá (HNX: DXP) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 (người sở hữu 100 CP được nhận 10 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 3/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 4/10.

* Ngày 16/10, CTCP Nam Việt (HOSE: NAV) trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 3/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 4/10.

* Ngày 13/10, CTCP Viettronics Tân Bình (HOSE: VTB) trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 300 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 3/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 4/10.

* Ngày 13/10, CTCP Viettronics Tân Bình (HOSE: VTB) trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 3/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 4/10.

* Ngày 17/10, CTCP Bao bì Tân Khánh An (UPCoM: TKA) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 2/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 3/10.