Lịch chốt trả cổ tức tuần từ 4 đến 8/7

NDO -

Tuần từ ngày 4 đến 8/7, có 24 doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông, trên các sàn HOSE, HNX và UPCoM.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

* Ngày 5/8, CTCP CNG Việt Nam (HOSE: CNG) trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 1.000 đồng/ cổ phiếu (CP), ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/7.

* Ngày 12/8, CTCP Chế tạo Bơm Hải Dương (HNX: CTB) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/7.

* Ngày 26/7, CTCP Cấp nước Phú Mỹ (UPCoM: PMW) trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/7.

* Ngày 26/7, CTCP Phân lân Nung chảy Văn Điển (HOSE: VAF) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 150 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/7.

* Ngày 25/7, CTCP Cao su Thống Nhất (HOSE: TNC) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/7.

* Ngày 8/8, CTCP Viglacera Thăng Long (UPCoM: TLT) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/7.

* Ngày 22/7, CTCP Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm (HNX: MCF) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 720 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/7.

* CTCP Sông Đà Cao Cường (UPCoM: SCL) thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 9,259982:1, giá 10.000 đồng/CP (1 CP được hưởng 1 quyền, 9,259982 quyền được mua 1 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 6/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 7/7.

* Ngày 28/7, CTCP Môi trường Đô thị Tỉnh Lào Cai (UPCoM: MLC) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.300 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 6/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 7/7.

* Ngày 13/7, CTCP Thủy điện Miền Nam (HOSE: SHP) trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 6/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 7/7.

* CTCP Tập đoàn Hà Đô (HOSE: HDG) trả cổ tức đợt 2/2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:20 (người sở hữu 100 CP được mua 20 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 6/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 7/7.

* Ngày 19/8, CTCP Sữa Việt Nam (HOSE: VNM) trả cổ tức đợt 3/2021 bằng tiền, 950 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 6/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 7/7.

* Ngày 19/8, CTCP Sữa Việt Nam (HOSE: VNM) trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 6/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 7/7.

* Ngày 29/7, CTCP Thủy điện Sông Ba Hạ (UPCoM: SBH) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2.500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 6/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 7/7.

* Ngày 26/7, CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (HOSE: DCM) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.800 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 6/7.

* Ngày 5/8, CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (HOSE: PSH) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 750 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 6/7.

* CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam (HNX: IDJ) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:13 (người sở hữu 100 CP được nhận 13 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 6/7.

* Ngân hàng TMCP Bắc Á (HNX: BAB) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:8 (người sở hữu 100 CP được nhận 8 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 6/7.

* Ngày 29/7, Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - CTCP (HNX: VIF) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 650 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 6/7.

* CTCP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông (HOSE: VID) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15 (người sở hữu 100 CP được nhận 15 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 6/7.

* Ngày 27/7, CTCP Vật tư Hậu Giang (UPCoM: HAM) trả cổ tức đợt 3/2021 bằng tiền, 200 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 6/7.

* Ngày 27/7, CTCP Vật tư Hậu Giang (UPCoM: HAM) trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 400 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 6/7.

* CTCP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông (HOSE: SVT) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:30 (người sở hữu 100 CP được nhận 30 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 4/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 5/7.

* Ngày 13/7, CTCP Tập đoàn Masan (HOSE: MSN) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 4/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 5/7.

* Ngày 3/10, Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (HOSE: GAS) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 3.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 4/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 5/7.

* CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (HOSE: KDH) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 (người sở hữu 100 CP được nhận 10 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 4/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 5/7.