Lịch chốt trả cổ tức, tuần từ 28/2 đến 4/3

NDO -

Danh sách các doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông, trên các sàn HoSE, HNX và UPCoM, tuần từ ngày 28/2 đến 4/3.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

* Ngày 21/3, CTCP Sách Giáo dục tại TP Hồ Chí Minh (HNX: SGD) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.000 đồng/cổ phiếu (CP), ngày giao dịch không hưởng quyền là 4/3 và ngày đăng ký cuối cùng là 7/3

* Ngày 18/3, CTCP Kiên Hùng (HNX: KHS) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 3/3 và ngày đăng ký cuối cùng là 4/3.

* CTCP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc (HNX: IDV) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:20 (người sở hữu 100 CP được nhận 20 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 2/3 và ngày đăng ký cuối cùng là 3/3.

* Ngày 23/3, Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (HOSE: SAB) trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 2/3 và ngày đăng ký cuối cùng là 3/3.

* Ngày 23/3, CTCP Kim khí Miền Trung (HNX: KMT) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 600 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 2/3 và ngày đăng ký cuối cùng là 3/3.

* Ngày 28/3, CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng (HNX: DAD) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 2/3 và ngày đăng ký cuối cùng là 3/3.

* CTCP Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng (HOSE: SVD) thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 1:1, giá 10.000 đồng/CP (1 CP là 1 quyền, 1 quyền được mua 1 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 1/3 và ngày đăng ký cuối cùng là 2/3.

* Ngày 31/3, Tập đoàn Dệt May Việt Nam (UPCoM: VGT) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/2 và ngày đăng ký cuối cùng là 1/3.

* Ngày 15/4, CTCP Sách và Thiết bị Bình Định (HNX: BDB) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/2 và ngày đăng ký cuối cùng là 1/3.