Lịch chốt trả cổ tức, tuần từ 27 đến 31/3

NDO - Tuần từ ngày 27 đến 31/3, có 17 doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông, trên các sàn HOSE, HNX và UPCoM.
0:00 / 0:00
0:00
(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

* Ngày 29/5, CTCP khoáng sản và Xi măng Cần Thơ (UPCoM: CCM) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 2.000 đồng/cổ phiếu (CP), ngày giao dịch không hưởng quyền là 31/3 và ngày đăng ký cuối cùng là 3/4.

* Ngày 14/4, CTCP Thủy sản MeKong (HOSE: AAM) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 700 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 31/3 và ngày đăng ký cuối cùng là 4/4.

* Ngày 14/4, CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (HOSE: TCM) trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 700 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/3 và ngày đăng ký cuối cùng là 31/3.

* CTCP Kho vận và Dịch vụ Thương mại (UPCoM: VXT) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:17 (người sở hữu 100 CP được nhận 17 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/3 và ngày đăng ký cuối cùng là 31/3.

* CTCP Kho vận và Dịch vụ Thương mại (UPCoM: VXT) thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 2:1, giá 10.000 đồng/CP (1 CP là 1 quyền, 2 quyền được mua 1 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/3 và ngày đăng ký cuối cùng là 31/3.

* Ngày 20/4, CTCP Logistics Portserco (HNX: PRC) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 35.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/3 và ngày đăng ký cuối cùng là 31/3.

* Ngày 5/5, CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam (HNX: SMN) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.100 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/3 và ngày đăng ký cuối cùng là 31/3.

* Ngày 28/4, CTCP Thiết bị điện Gelex (UPCoM: GEE) trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/3 và ngày đăng ký cuối cùng là 30/3.

* Ngân hàng TMCP Bản Việt (UPCoM: BVB) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15 (người sở hữu 100 CP được nhận 15 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/3 và ngày đăng ký cuối cùng là 30/3.

* Ngân hàng TMCP Bản Việt (UPCoM: BVB) thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 4:1, giá 10.000 đồng/CP (1 CP là 1 quyền, 4 quyền được mua 1 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/3 và ngày đăng ký cuối cùng là 30/3.

* Ngày 10/4, CTCP Hacisco (HOSE: HAS) trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 150 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/3 và ngày đăng ký cuối cùng là 30/3.

* Ngày 14/4, CTCP Dây Cáp điện Việt Nam (HOSE: CAV) trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/3 và ngày đăng ký cuối cùng là 29/3.

* Ngày 13/4, CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD3 (HOSE: HU3) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 300 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/3 và ngày đăng ký cuối cùng là 29/3.

* Ngày 7/4, CTCP Cảng Xanh Vip (UPCoM: VGR) trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 3.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/3 và ngày đăng ký cuối cùng là 28/3.

* Ngày 27/4, CTCP Nam Việt (HOSE: NAV) trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/3 và ngày đăng ký cuối cùng là 28/3.

* Ngày 13/4, CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang (HOSE: ACL) trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 700 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/3 và ngày đăng ký cuối cùng là 28/3.

* Ngày 26/5, CTCP Xây dựng Số 12 (HNX: V12) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/3 và ngày đăng ký cuối cùng là 28/3.