Lịch chốt trả cổ tức, tuần từ 27 đến 31/12

NDO -

Danh sách các doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông, trên các sàn HoSE, HNX và UPCoM, tuần từ ngày 27 đến 31/12.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

* Ngày 14/1/2022, CTCP Dược phẩm Hà Nội (UPCoM: DHN) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 800 đồng/cổ phiếu (CP), ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ) là 31/12 và ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) là 4/1/2022.

* Ngày 14/1/2022, CTCP Dược phẩm Hà Nội (UPCoM: DHN) trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 400 đồng/CP, ngày GDKHQ là 31/12 và ngày ĐKCC là 4/1/2022.

* Ngày 17/1/2022, CTCP Thực phẩm Bích Chi (HNX: BCF) trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 31/12 và ngày ĐKCC là 4/1/2022.

* Ngày 25/1/2022, CTCP Công nghệ thông tin Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí (UPCoM: PAI) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 600 đồng/CP, ngày GDKHQ là 30/12 và ngày ĐKCC là 31/12.

* Ngày 20/1/2022, CTCP Thủy điện Nước Trong (HNX: NTH) trả cổ tức đợt 3/2020 bằng tiền, 700 đồng/CP, ngày GDKHQ là 29/12 và ngày ĐKCC là 30/12.

* Ngày 18/1/2022, CTCP Que hàn điện Việt Đức (HNX: QHD) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 29/12 và ngày ĐKCC là 30/12.

* Ngày 11/1/2022, CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (HOSE: DGC) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 29/12 và ngày ĐKCC là 30/12.

* Ngày 14/1/2022, CTCP Hải Minh (HNX: HMH) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 29/12 và ngày ĐKCC là 30/12.

* Ngày 20/5/2022, CTCP Khu công nghiệp Cao-su Bình Long (UPCoM: MH3) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 28/12 và ngày ĐKCC là 29/12.

* Ngày 7/1/2022, CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (HOSE: RAL) trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 2.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 28/12 và ngày ĐKCC là 29/12.

* CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (HOSE: RAL) thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 12.075:11, giá 93.000 đồng/CP (1 CP được hưởng 1 quyền, 12.075 quyền được mua 11 CP mới), ngày GDKHQ là 28/12 và ngày ĐKCC là 29/12.

* Ngày 7/1/2022, CTCP Gỗ MDF VRG - Quảng Trị (UPCoM: MDF) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 450 đồng/CP, ngày GDKHQ là 28/12 và ngày ĐKCC là 29/12.

* Ngày 28/2/2022, CTCP Bản đồ và Tranh ảnh Giáo dục (HNX: ECI) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.600 đồng/CP, ngày GDKHQ là 27/12 và ngày ĐKCC là 28/12.

* Trung tâm Tư vấn xây dựng thị xã Điện Bàn (UPCoM: QNT) thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 1:2, giá 10.000 đồng/CP (1 CP được hưởng 1 quyền, 1 quyền được mua 2 CP mới), ngày GDKHQ là 27/12 và ngày ĐKCC là 28/12.