Lịch chốt trả cổ tức, tuần từ 21 đến 25/3

NDO -

Danh sách các doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông, trên các sàn HoSE, HNX và UPCoM, tuần từ ngày 21 đến 25/3.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

* Ngày 20/5, CTCP Dược phẩm Trung ương VIDIPHA (HOSE: VDP) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2.000 đồng/cổ phiếu (CP), ngày giao dịch không hưởng quyền là 25/3 và ngày đăng ký cuối cùng là 28/3

* Ngày 12/4, CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD3 (HOSE: HU3) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 300 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 25/3 và ngày đăng ký cuối cùng là 28/3.

* Ngày 27/4, CTCP Viễn thông VTC (HNX: VTC) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 25/3 và ngày đăng ký cuối cùng là 28/3.

* Ngày 15/4, CTCP Phân lân Nung chảy Văn Điển (HOSE: VAF) trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 25/3 và ngày đăng ký cuối cùng là 28/3.

* Ngày 14/4, CTCP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng (HOSE: LBM) trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/3 và ngày đăng ký cuối cùng là 25/3.

* Ngày 25/4, CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam (HNX: SMN) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.100 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/3 và ngày đăng ký cuối cùng là 25/3.

* Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (HOSE: PGI) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:25 (người sở hữu 100 CP được nhận 25 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/3 và ngày đăng ký cuối cùng là 25/3.

* Ngày 8/7, CTCP Dược phẩm Trung ương 3 (HNX: DP3) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 6.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/3 và ngày đăng ký cuối cùng là 24/3.

* Ngày 10/5, CTCP Thực phẩm Cholimex (UPCoM: CMF) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 5.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/3 và ngày đăng ký cuối cùng là 24/3.

* Ngày 22/4, CTCP Logistics Vinalink (HOSE: VNL) trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/3 và ngày đăng ký cuối cùng là 24/3.

* Ngày 20/4, CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng (HNX: LHC) trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/3 và ngày đăng ký cuối cùng là 24/3.

* Ngày 20/4, CTCP Sơn Á Đông (UPCoM: ADP) trả cổ tức đợt 3/2021 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/3 và ngày đăng ký cuối cùng là 24/3.

* Ngày 12/4, CTCP Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội (UPCoM: EPH) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 22/3 và ngày đăng ký cuối cùng là 23/3.

* Ngày 7/4, CTCP Pin Ắc-quy Miền Nam (HOSE: PAC) trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/3 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/3.