Lịch chốt trả cổ tức, tuần từ 20 đến 24/12

NDO -

Danh sách các doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông, tuần từ ngày 20 đến 24/12, trên các sàn HoSE, HNX và UPCoM.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

* CTCP Đầu tư Tài chính Hoàng Minh (HOSE: KPF) trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 20:1 (người sở hữu 20 cổ phiếu (CP) được nhận 1 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ) là 24/12 và ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) là 27/12.

* CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (HOSE: NVL) trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:31 (người sở hữu 20 CP được nhận 31 CP mới), ngày GDKHQ là 24/12 và ngày ĐKCC là 27/12.

* Ngày 10/1/2022, CTCP Pin Hà Nội (HNX: PHN) trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 1.700 đồng/CP, ngày GDKHQ là 23/12 và ngày ĐKCC là 24/12.

* CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long (HOSE: TLD) trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:7 (người sở hữu 100 CP được nhận 7 CP mới), ngày GDKHQ là 23/12 và ngày ĐKCC là 24/12.

* Ngày 5/1/2022, CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang (HOSE: ACL) trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 600 đồng/CP, ngày GDKHQ là 23/12 và ngày ĐKCC là 24/12.

* Ngày 12/1/2022, CTCP Vật liệu Xây dựng và Trang trí nội thất Thành phố Hồ Chí Minh (UPCoM: CMD) trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 23/12 và ngày ĐKCC là 24/12.

* Ngày 5/1/2022, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (HOSE: VCB) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 22/12 và ngày ĐKCC là 23/12.

* Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (HOSE: VCB) trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:276 (người sở hữu 1.000 CP được nhận 276 CP mới), ngày GDKHQ là 22/12 và ngày ĐKCC là 23/12.

* Ngày 31/12, CTCP Vĩnh Hoàn (HOSE: VHC) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 21/12 và ngày ĐKCC là 22/12.

* Ngày 7/1/2022, CTCP Sơn Đồng Nai (HNX: SDN) trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày GDKHQ là 21/12 và ngày ĐKCC là 22/12.

* CTCP Tập đoàn Hà Đô (HOSE: HDG) trả cổ tức đợt 2/2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:20 (người sở hữu 100 CP được nhận 20 CP mới), ngày GDKHQ là 21/12 và ngày ĐKCC là 22/12.

* Ngày 12/1/2022, CTCP Thủy điện Sê San 4A (HOSE: S4A) trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 21/12 và ngày ĐKCC là 22/12.

* Ngân hàng TMCP Tiên Phong (HOSE: TPB) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:35 (người sở hữu 100 CP được nhận 35 CP mới), ngày GDKHQ là 20/12 và ngày ĐKCC là 21/12.

* Ngày 30/12, Tổng Công ty Chăn Nuôi Việt Nam - CTCP (UPCoM: VLC) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 600 đồng/CP, ngày GDKHQ là 20/12 và ngày ĐKCC là 21/12.

* CTCP Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát (HOSE: VPG) thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 2:1, giá 18.000 đồng/CP (1 CP được hưởng 1 quyền, 2 quyền được mua 1 CP mới), ngày GDKHQ là 20/12 và ngày ĐKCC là 21/12.

* Ngày 28/12, CTCP Dược phẩm OPC (HOSE: OPC) trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 20/12 và ngày ĐKCC là 21/12.