Lịch chốt trả cổ tức, tuần từ 17 đến 21/1

NDO -

Trên các sàn HoSE, HNX và UPCoM, có 17 doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông, tuần từ ngày 17 đến 21/1.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

* CTCP SAM HOLDINGS (HOSE: SAM) trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10000:439 (người sở hữu 10.000 cổ phiếu được nhận 439 cổ phiếu mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/1 và ngày đăng ký cuối cùng là 24/1.

* CTCP Tập đoàn Hapaco (HOSE: HAP) thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 1:1, giá 10.000 đồng/cổ phiếu (1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, 1 quyền được mua 1 cổ phiếu mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 20/1 và ngày đăng ký cuối cùng là 21/1.

* Ngày 15/2, CTCP Lương thực Bình Định (UPCoM: BLT) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 970 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 20/1 và ngày đăng ký cuối cùng là 21/1.

* CTCP Everpia (HOSE: EVE) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:8 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 8 cổ phiếu mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/1 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/1.

* CTCP Cẩm Hà (UPCoM: CHC) thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 2:1, giá 10.000 đồng/cổ phiếu (1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, 2 quyền được mua 1 cổ phiếu mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/1 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/1.

* Ngày 28/1, CTCP Đường Quảng Ngãi (UPCoM: QNS) trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 500 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/1 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/1.

* Ngày 10/2, CTCP Lai Dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng (UPCoM: TUG) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 600 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/1 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/1.

* CTCP Đầu tư du lịch và Phát triển Thủy sản (HOSE: DAT) trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:20 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 20 cổ phiếu mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/1 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/1.

* Ngày 27/1, CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (HOSE: ABT) trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 1.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/1 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/1.

* Ngân hàng TMCP Việt Á (UPCoM: VAB) trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10000:2135 (người sở hữu 10.000 cổ phiếu được nhận 2.135 cổ phiếu mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/1 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/1.

* Ngày 27/1, Quỹ Đầu tư tăng trưởng Thiên Việt 2 (HOSE: FUCTVGF2) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 5.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/1 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/1.

* CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê (HOSE: PLP) thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 2:1, giá 10.000 đồng/cổ phiếu (1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, 2 quyền được mua 1 cổ phiếu mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 18/1 và ngày đăng ký cuối cùng là 19/1.

* Ngày 28/1, CTCP Khoáng sản Bình Định (HOSE: BMC) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 800 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 18/1 và ngày đăng ký cuối cùng là 19/1.

* Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (HOSE: SSB) thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 100:12,2633, giá 15.000 đồng/cổ phiếu (1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, 100 quyền được mua 12,2633 cổ phiếu mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/1 và ngày đăng ký cuối cùng là 18/1.

* Ngân hàng TMCP Quốc Dân (HNX: NVB) thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 406803587:150000000, giá 10.000 đồng/cổ phiếu (1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, 406.803.587 quyền được mua 150.000.000 cổ phiếu mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/1 và ngày đăng ký cuối cùng là 18/1.

* CTCP Tập đoàn EverLand (HOSE: EVG) trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 20:1 (người sở hữu 20 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/1 và ngày đăng ký cuối cùng là 18/1.

* CTCP Tập đoàn EverLand (HOSE: EVG) thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 1:1, giá 10.000 đồng/cổ phiếu (1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, 1 quyền được mua 1 cổ phiếu mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/1 và ngày đăng ký cuối cùng là 18/1.