Lịch chốt trả cổ tức, tuần từ 13 đến 17/9

NDO -

Tuần từ ngày 13 đến 17/9, có 19 doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông, trên các sàn HoSE, HNX và UPCoM.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

* Ngày 29/10, CTCP Nhiệt điện Bà Rịa (HOSE: BTP) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1.100 đồng/cổ phiếu (CP), ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ) là 17/9 và ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) là 20/9.

* Ngày 20/10, CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An (HNX: DIH) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 100 đồng/CP, ngày GDKHQ là 17/9 và ngày ĐKCC là 20/9.

* Ngày 11/10, CTCP Sonadezi Châu Đức (HOSE: SZC) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 17/9 và ngày ĐKCC là 20/9.

* Ngày 1/11, CTCP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (UPCoM: PVP) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 17/9 và ngày ĐKCC là 20/9.

* Ngày 20/10, CTCP Cấp nước Đồng Nai (UPCoM: DNW) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 17/9 và ngày ĐKCC là 20/9.

* Ngày 30/9, CTCP Chế biến Gỗ Đức Thành (HOSE: GDT) trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 16/9 và ngày ĐKCC là 17/9.

* Ngày 1/10, CTCP Vinhomes (HOSE: VHM) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 15/9 và ngày ĐKCC là 16/9.

* CTCP Vinhomes (HOSE: VHM) trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:30 (người sở hữu 100 CP được nhận 30 CP mới), ngày GDKHQ là 15/9 và ngày ĐKCC là 16/9.

* CTCP Bất động sản Thế Kỷ (HOSE: CRE) trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 (người sở hữu 100 CP được nhận 10 CP mới), ngày GDKHQ là 14/9 và ngày ĐKCC là 15/9.

* CTCP Bất động sản Thế Kỷ (HOSE: CRE) thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 100:95, giá 10.000 đồng/CP (1 CP được hưởng 1 quyền, 100 quyền được mua 95 CP mới), ngày GDKHQ là 14/9 và ngày ĐKCC là 15/9.

* Ngày 24/9, CTCP Kinh doanh Nước sạch Hải Dương (UPCoM: HDW) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 740 đồng/CP, ngày GDKHQ là 14/9 và ngày ĐKCC là 15/9.

* Ngày 25/10, CTCP Xây Lắp và Dịch vụ Sông Đà (UPCoM: XLV) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày GDKHQ là 14/9 và ngày ĐKCC là 15/9.

* CTCP Tập đoàn CIENCO4 (UPCoM: C4G) trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:6 (người sở hữu 100 CP được nhận 6 CP mới), ngày GDKHQ là 14/9 và ngày ĐKCC là 15/9.

* Ngày 8/10, CTCP PVI (HNX: PVI) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 2.850 đồng/CP, ngày GDKHQ là 14/9 và ngày ĐKCC là 15/9.

* Ngày 30/9, CTCP Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh (UPCoM: HMS) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 14/9 và ngày ĐKCC là 15/9.

* Ngày 24/9, CTCP Tổng Công ty May Đáp Cầu (UPCoM: DCG) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 14/9 và ngày ĐKCC là 15/9.

* Ngày 30/9, CTCP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên (UPCoM: NTC) trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 6.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 14/9 và ngày ĐKCC là 15/9.

* Ngày 28/9, CTCP Chế tạo Máy - Vinacomin (HNX: CTT) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 14/9 và ngày ĐKCC là 15/9.

* Ngày 1/10, CTCP Thương mại Hóc Môn (HNX: HTC) trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 300 đồng/CP, ngày GDKHQ là 13/9 và ngày ĐKCC là 14/9.