Lịch chốt trả cổ tức, từ ngày 24/1 đến 11/2

NDO -

Danh sách các doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông, trên các sàn HoSE, HNX và UPCoM, từ ngày 24/1 đến 11/2.

(Ảnh minh họa).
(Ảnh minh họa).

* CTCP Tập đoàn Alpha Seven (HNX: DL1) trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5 (người sở hữu 100 cổ phiếu (CP) được nhận 5 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/2 và ngày đăng ký cuối cùng là 10/2.

* CTCP Vận tải và Dịch vụ hàng hải (UPCoM: TRS) trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15 (người sở hữu 100 CP được nhận 15 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/1 và ngày đăng ký cuối cùng là 28/1.

* CTCP Đầu tư và Phát triển bất động sản An Gia (HOSE: AGG) trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 (người sở hữu 100 CP được nhận 10 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 25/1 và ngày đăng ký cuối cùng là 26/1.

* CTCP Đầu tư và Phát triển bất động sản An Gia (HOSE: AGG) thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 4:1, giá 10.000 đồng/CP (1 CP được hưởng 1 quyền, 4 quyền được mua 1 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 25/1 và ngày đăng ký cuối cùng là 26/1.