Chủ tịch nước chứng kiến Lễ trao thỏa thuận hợp tác giữa liên danh Công ty Kinh Bắc và Công ty Công nghệ viễn thông Sài Gòn, trực thuộc Tập đoàn đầu tư Saigon và Tập đoàn Quantum, Hoa Kỳ. (Ảnh: VOV)

Chủ tịch nước chứng kiến Lễ trao thỏa thuận hợp tác giữa liên danh Công ty Kinh Bắc, Công nghệ viễn thông Sài Gòn và Tập đoàn Quantum

Sáng 22/9, theo giờ địa phương, tại thành phố New York, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Arun Savkur, Tổng Giám đốc Tập đoàn Quantum, Hoa Kỳ và chứng kiến Lễ trao thỏa thuận hợp tác giữa liên danh Công ty Kinh Bắc, Công ty Công nghệ viễn thông Sài Gòn, trực thuộc Tập đoàn đầu tư Saigon và Tập đoàn Quantum.