Lào Cai hoàn thành Đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở sớm nhất cả nước

NDO -

Đến ngày 30-6, tỉnh Lào Cai đã hoàn thành Đại hội đại biểu Đảng bộ cấp trên cơ sở, bao gồm 14 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy Lào Cai, bảo đảm đúng theo Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Lào Cai, nhiệm kỳ 2020-2025.
Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Lào Cai, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo Ban tổ chức Tỉnh ủy Lào Cai, đến ngày 30-6, Tỉnh ủy Lào Cai đã chỉ đạo 14 đảng bộ trực thuộc (trong đó có chín đảng bộ huyện, thị xã, thành phố) tổ chức xong đại hội đại biểu, nhiệm kỳ 2020-2025, theo đúng Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị. Như vậy, tỉnh Lào Cai đã hoàn thành sớm so với tiến độ đề ra và trở thành địa phương hoàn thành đại hội đại biểu cấp trên cơ sở sớm nhất cả nước. Kết quả, nhân sự trước và trong đại hội cơ bản đúng theo dự kiến, các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, ủy viên kiểm tra và các chức danh Phó Bí thư, Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra đều trúng cử với số phiếu cao.

Mở đầu đại hội điểm cấp trên cơ sở là Đảng bộ huyện Bát Xát. Đồng chí Phạm Toàn Thắng, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy Lào Cai cho biết, đây là huyện biên giới, nhiều dân tộc thiểu số chung sống, về kinh tế hội đủ các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp khai khoáng, cửa khẩu và du lịch, có nhiều tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, nên được Tỉnh ủy Lào Cai lựa chọn làm đại hội điểm để rút kinh nghiệm, sau đó thực hiện đại hội ở các đảng bộ tiếp theo.

Để đại hội điểm thành công, bảo đảm theo đúng Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy Lào Cai phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ phụ trách trực tiếp, thành lập các tổ hỗ trợ của tỉnh trực tiếp tham gia các khâu của đại hội, trong đó tập trung vào xây dựng văn kiện chính trị và nhân sự đại hội.

Ngay sau Đại hội Đảng bộ điểm, Tỉnh ủy tổ chức rút kinh nghiệm, đánh giá những mặt được và chưa được, cần khắc phục, trên cơ sở đó chỉ đạo các Đảng bộ tiếp theo tổ chức đại hội theo đúng Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, bảo đảm thời gian theo kế hoạch đề ra.

Trong quá trình tổ chức đại hội, Đảng bộ huyện vùng sâu Văn Bàn đề xuất và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhất trí thực hiện bầu chức danh bí thư trực tiếp tại đại hội. Về vấn đề này, đồng chí Phạm Toàn Thắng, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy Lào Cai cho biết, nếu tại các kỳ đại hội trước, đại biểu chỉ bầu ra ban chấp hành khóa mới, sau đó ban chấp hành khóa mới họp để bầu ra chức danh bí thư huyện ủy, thì tại đại hội lần này, đại biểu sẽ bầu hai lần. Lần một bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới; lần hai, từ ủy viên đã được bầu, đại hội chọn một người để bầu trực tiếp chức danh bí thư. Nếu chức danh Bí thư huyện ủy chỉ bầu ở trong Ban Chấp hành thì uy tín, trách nhiệm của người được bầu chỉ được đánh giá trong ban chấp hành, nhưng nay để đại hội bầu với sự có mặt của 300 đại biểu đại diện cho 5.838 đảng viên toàn đảng bộ thì uy tín, trách nhiệm của người được bầu được trải rộng và đánh giá toàn diện hơn.

Một trong những ưu điểm nổi trội của cách làm này là nêu cao dân chủ,  phát huy được vai trò, trách nhiệm trực tiếp của đảng viên tham dự đại hội. Để việc bầu trực tiếp ở đại hội thành công, công tác nhân sự phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, nhân sự là người thật sự tiêu biểu cho trí tuệ tập thể, trung tâm đoàn kết ở địa phương.

Như vậy, mở đầu là Đại hội điểm Đảng bộ huyện Bát Xát, kết thúc là Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh, sau thời gian từ ngày 19-5 đến ngày 30-6, tỉnh Lào Cai đã hoàn thành đại hội cấp trên cơ sở ở 14 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. Đây là kết quả của quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, quán triệt nghiêm túc, thấu đáo Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về tiến hành đại hội đảng các cấp. Trên cơ sở Hướng dẫn 26 của Ban Tổ chức Trung ương, Tỉnh ủy Lào Cai đã sớm ban hành Kế hoạch 241 và Hướng dẫn 06 và chỉ đạo đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh và Đại hội Đảng toàn quốc nhiệm kỳ mới.

Bên cạnh đó, đã cụ thể hóa tiêu chuẩn, điều kiện cấp ủy viên tích hợp nội dung các văn bản của Trung ương và Tỉnh ủy, giúp các đảng bộ dễ nắm bắt, quán triệt để thực hiện theo quy định.

Tỉnh ủy Lào Cai cũng chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin vào phục vụ đại hội các cấp, đặc biệt kiểm phiếu tự động bằng phần mềm do Ban Tổ chức Trung ương chuyển giao; cắt giảm các nội dung không có trong quy định nhằm tiết kiệm thời gian, như: văn nghệ, thiếu nhi chào mừng đại hội.

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, ngay từ quý 3-2019, các Đảng bộ trực thuộc đã chuẩn bị các nội dung đại hội như xây dựng văn kiện, rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ, sắp xếp cán bộ gắn với nhân sự đại hội. Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của  tỉnh phối hợp các Tiểu ban giúp việc phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đảng bộ trực thuộc chuẩn bị văn kiện cũng như công tác nhân sự. Tỉnh ủy thành lập Tổ giúp việc Ban Thường vụ từ tháng 1-2020 để hướng dẫn, kiểm tra các đảng bộ trực thuộc thực hiện kế hoạch đại hội đảng các cấp, theo Hướng dẫn 06 của Tỉnh ủy Lào Cai đề ra.

Trao đổi với phóng viên, đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai cho biết, bài học rút ra từ  quá trình tổ chức hoàn thành đại hội đảng cấp trên cơ sở nhanh, gọn, bảo đảm chất lượng, an toàn, đó là sự chủ động từ sớm  trong công tác chuẩn bị văn kiện và nhân sự; rà soát nhân sự kỹ, quy hoạch nhân sự đúng, trúng,  thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ  theo quy trình năm bước để sàng lọc, lựa chọn được người tiêu biểu nhất và bám sát, đôn đốc, giải quyết ngay những khó khăn, kiến nghị, vấn đề phát sinh từ thực tiễn của cơ sở.

Tỉnh ủy đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công các tổ chức, cá nhân ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ chỉ đạo đại hội cấp cơ sở trên cơ sở theo hướng nhiều đại hội tổ chức trong cùng một thời gian, bảo đảm tiến độ đề ra. Chất lượng cán bộ nhiệm kỳ mới được nâng cao hơn so với nhiệm kỳ trước, trong đó tuổi trẻ đạt 17,8% (dưới 40 tuổi), nữ đạt 15,5%, cán bộ là người dân tộc thiểu số đạt 25,4% (H’Mông, Dao, Tày, Giáy…), tham gia cấp ủy lần đầu bảo đảm quy định, nhiều huyện đạt cao như:  Bắc Hà, Bát Xát, Sa Pa, TP Lào Cai đạt 36%, đây là tiền đề để nâng cao chất lượng công tác lãnh, chỉ đạo và hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên ở cơ sở.