Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội lần thứ 13

Từ ngày 26-27/7, tại Hà Nội, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật (VHNT) Hà Nội đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội lần thứ 13, nhiệm kỳ 2021-2026 với chủ đề: “Văn nghệ sĩ Thủ đô phát huy tài năng, tâm huyết, nâng cao chất lượng và hiệu quả sáng tạo, góp phần xây dựng văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”.