Kỷ niệm 85 năm thành lập Tỉnh ủy lâm thời Biên Hòa

NDO -

Ngày 25/2, Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức gặp mặt kỷ niệm 85 năm thành lập Tỉnh ủy lâm thời tỉnh Biên Hòa.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu tại buổi gặp mặt.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Cách đây 85 năm, tại Bình Phước-Tân Triều, huyện Vĩnh Cửu, nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh, Tỉnh ủy lâm thời Biên Hòa được thành lập vào tháng 2/1937, do đồng chí Trương Văn Bang làm Bí thư.

Sau khi được thành lập, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy lâm thời Biên Hòa, phong trào cách mạng ở Biên Hòa có những bước phát triển mới. Trong đó, tháng 7/1940, xây dựng đội vũ trang chuẩn bị tham gia khởi nghĩa Nam Kỳ; khôi phục phong trào sau cuộc khủng bố trắng của thực dân Pháp trong Nam Kỳ khởi nghĩa và lãnh đạo quần chúng đứng lên giành chính quyền về tay nhân dân vào ngày 27/8/1945.

Trong kháng chiến chống Pháp, Tỉnh ủy lâm thời Biên Hòa tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác xây dựng cơ sở Đảng, hệ thống chính quyền và đoàn thể kháng chiến vững chắc từ tỉnh đến cơ sở, phát huy truyền thống yêu nước của các tầng lớp nhân dân; xây dựng hệ thống căn cứ cách mạng liên hoàn vững chắc. Từ đó, phối hợp các chiến trường làm nên thắng lợi 9 năm kháng chiến chống Pháp.

Kỷ niệm 85 năm thành lập Tỉnh ủy lâm thời Biên Hòa -0
Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại buổi gặp mặt. 

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhấn mạnh, tự hào về sự vĩ đại của Đảng ta trong chặng đường 92 năm qua, chúng ta cũng rất đỗi tự hào về Đảng bộ tỉnh Đồng Nai đã trải qua 85 năm hoạt động lãnh đạo cách mạng của các bậc tiền bối Tỉnh ủy lâm thời Biên Hòa.

Cùng với cả nước, nhân dân Đồng Nai luôn sắc son một lòng theo Đảng, chung sức cùng Đảng bộ tỉnh trong suốt quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hôm nay.

Đến nay, Đảng bộ tỉnh Đồng Nai đã trải qua 11 kỳ đại hội. Ở bất kỳ giai đoạn nào, Đảng bộ tỉnh cũng không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách, kiên định lý tưởng cộng sản, gắn bó mật thiết với nhân dân, thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối của Đảng, đưa Đồng Nai phát triển vượt bậc.

Kế thừa và phát huy những thành tựu mà tỉnh Đồng Nai đã đạt được, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị các cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt việc xây dựng cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế đi đôi với bảo đảm an sinh xã hội và bảo vệ môi trường, xây dựng Đồng Nai phát triển toàn diện. Trước mắt, tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.