Kỷ niệm 204 năm Ngày sinh Các Mác (5/5/1818-5/5/2022)

Kỷ niệm 204 năm Ngày sinh Các Mác (5/5/1818-5/5/2022)

“Ðng ta đã biết vn dng ch nghĩa Mác - Lênin vào hoàn cnh nước ta mt cách sáng to để nêu ra đường li, chính sách đúng đắn, bo đảm cho cách mng phát trin thng li”.

HỒ CHÍ MINH